product icon

Instellen van de servicebesturing van het Windows systeem

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Standaard wordt de Rescue Applet gestart als een normale toepassing. U kunt Rescue zo instellen dat de Applet als een Windows System Service wordt gestart wanneer de klant Windows administratieve rechten heeft.

  1. Selecteer in de Organization Tree het kanaal of Technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Ga onder Klantapplet naar Automatisch starten als Windows Systeemdienst en selecteer de juiste opties
   • Selecteer wanneer klant beheerdersrechten heeft om de applet op te starten als Windows-systeemservice wanneer de klant Windows-beheerdersrechten heeft.
   • Selecteer and UAC is enabled (Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld) om de Applet te lanceren als een Windows-systeemservice, wanneer de klant beheerdersrechten heeft maar werkt met een besturingssysteem waarop UAC ingeschakeld is.
  4. Sla uw wijzigingen op.
   • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen te activeren voor het huidige kanaal of de huidige technicusgroep.
   • Klik op Instellingen opslaan op alle kanalen / in alle groepen om dezelfde instellingen op alle kanalen of technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
   • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  Tip: Als de klant geen beheerdersrechten heeft of een Mac gebruikt, kan de technicus de applet handmatig opnieuw starten zoals beschreven in de sectie "How to Restart the Rescue Applet as Windows System Service or Mac Daemon" in de Technician Console User Guide.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022