HELP FILE

Instellen van de servicebesturing van het Windows systeem

LogMeIn Rescue Beheercentrum

De Rescue Applet wordt standaard gestart als normale toepassing. U kunt Rescue zo instellen zodat de applet als een Windows-systeemservice wordt gelanceerd wanneer de klant beheerdersrechten heeft voor Windows.

 1. In de organisatiestructuur selecteert u het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. In Klantapplet, gaat u naar Automatisch opstarten als Windows-systeemservice en selecteert u de overeenkomstige opties:
  • Selecteer wanneer klant beheerdersrechten heeft om de applet op te starten als Windows-systeemservice wanneer de klant Windows-beheerdersrechten heeft.
  • Selecteer and UAC is enabled (Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld) om de Applet te lanceren als een Windows-systeemservice, wanneer de klant beheerdersrechten heeft maar werkt met een besturingssysteem waarop UAC ingeschakeld is.
 4. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen te activeren voor het huidige kanaal of de huidige technicusgroep.
  • Klik op Instellingen opslaan op alle kanalen / in alle groepen om dezelfde instellingen op alle kanalen of technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
Tip: Wanneer de klant geen beheerdersrechten heeft, of met een Mac werkt, kan de technicus handmatig de applet opnieuw opstarten zoals wordt beschreven in het gedeelte "De Rescue Applet opnieuw opstarten als Windows-systeemservice of Mac Daemon" van de gebruikershandleiding van de Technician Console.