HELP FILE


Hoe verlopen GlobalSign-certificaten bijwerken

Symptoom

  • U kunt een certificaatfout zien die zegt dat een certificaat verlopen is
  • U kunt ook een algemene certificaatfout zien die aangeeft dat de certificaatketen niet vertrouwd wordt
  • Uw hostcomputer kan ook offline lijken sinds 28 januari 2020

Oorzaak

Als onderdeel van GoTo's voortdurende inspanningen voor beveiliging en veilige verbindingen, gebruiken we digitaal uitgegeven beveiligingsrootcertificaten die zijn uitgegeven door GlobalSign. Dergelijke root-certificaten maken deel uit van het besturingssysteem; op oudere of niet bijgewerkte systemen kan het gebundelde certificaat dan ook al vanaf 28 januari 2020 verlopen zijn.

Oplossing

Windows XP en 2000

Om uw systeem te updaten, downloadt u de volgende certificaten van GlobalSign:

https://www.globalsign.com/repository/ca-certificates/
  • GlobalSign Root R1
  • GlobalSign Organisatievalidatie CA - G2

Zodra u ze hebt gedownload, importeert u ze volgens deze door GlobalSign gepubliceerde instructies:

GlobalSign-certificaten bijwerken - Windows XP & Windows 2000.

Deze certificaten zijn geldig tot 2028 en zouden u in staat moeten stellen opnieuw verbinding te maken.

Let op: GoTo is niet verantwoordelijk voor de uitgifte van root-certificaten en kan geen verdere hulp bieden als het probleem aanhoudt.