product icon

Hoe scriptbestanden instellen voor het opslaan van opnamen in een cloud

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Beheerders kunnen scriptbestanden instellen om sessieopnames in de cloud op te slaan.

  Vereisten:
  • Vink aan in het vakje De technicus mag de locatie niet instellen in te stellen.
  • Voer de scriptreferentie in het vak Locatie van schermopname in:
   "custom:MyUploadScript.cmd"
   "custom:c:\MyScripts\MyUploadScript.cmd"
  Opmerking: Wij raden aan het kant-en-klare Rescue-script met de titel CustomSRUploader.cmd aan te passen, maar klanten mogen ook hun eigen scripts opzetten.
  Belangrijk: Om veiligheidsredenen, als het bewerkingsvak alleen de naam van het script bevat, zoekt de TC het script alleen rond het uitvoerbare bestand van de TC in de installatiemap, om de integriteit van het script te beschermen. Als de beheerder het absolute pad van het script op de machine van de technicus opgeeft, zal de TC het accepteren.

  Waarom biedt Rescue het script "CustomSRUploader.cmd"

  Rescue biedt een kant-en-klaar scriptsjabloon dat geschikt is voor de meeste gebruikssituaties. Om veiligheidsredenen raden wij aan het aangepaste script op te slaan in een speciale map waar niet bevoegde gebruikers het niet kunnen wijzigen, en alleen beheerders bewerkingsrechten te geven. Bijgevolg kunnen kwaadwillige indringers of hackers de bedoelde uploadstroom niet wijzigen.

  De CustomSRUploader.cmd is om die reden in de buurt van het binaire TC-bestand in de installatiemap geplaatst.

  Het script kan worden gebruikt als een veilig uitgangspunt voor het aanroepen van de eigen scripts van de klant. Terwijl het gemakkelijk lijkt om de installatie map van de Technician Console te vinden, is het juist het tegenovergestelde met de browser TC. Windows kan mappen met plugin-bestanden wijzigen, afhankelijk van de voorafgaande installatiegeschiedenis. Het gebruik van "CustomSRUploader.cmd" zal de integratie met de TC vergemakkelijken. Aangezien veiligheid van het grootste belang is, raden wij aan absolute paden te gebruiken, en aanhalingstekens voor elk pad met spaties in de scripts.

  Welk opdrachtregelprogramma wordt aanbevolen voor het uploaden van het script

  Wij raden aan de opdrachtregel "rclone" te gebruiken, beschikbaar op https://rclone.org, om uploadtaken uit te voeren.

  "Rclone" is een opdrachtregelprogramma om bestanden op cloudopslag te beheren, voor het eerst uitgebracht in 2014. Het is een rijk uitgerust alternatief voor de webopslaginterfaces van cloudleveranciers. Meer dan 40 cloud-opslagproducten ondersteunen rclone, waaronder S3-objectstores, bestandsopslagdiensten voor bedrijven en consumenten, en standaard overdrachtsprotocollen. "rclone" verbergt de verschillen van de verschillende targets door een eenvoudig configuratieproces.

  TC verwacht een zogenaamd "remote" element, vooraf geconfigureerd door de klant, om de schermopnames te kunnen uploaden naar de locatie op afstand. Authenticatie vindt plaats tijdens het configuratieproces.

  Rclone voert controles uit op:

  • dubbele uploads
  • grootte en inhoud van het doelbestand
  • opnieuw verzenden in geval van gebroken uploads

  Rclone en zijn configuratieparameters kunnen ofwel door IT, ofwel via het uploadscript van de klant worden ingezet. Rclone kan proxy's beheren op basis van voorgeconfigureerde omgevingsparameters:

  HTTPhttp://:password@192.168.1.2:3128

  HTTPShttp://:password@192.168.1.2:3128

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022