product icon

Prestatiegegevens op basis van een label controleren

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Controleren via labels is alleen beschikbaar als labels toegevoegd en toegewezen zijn.

  1. Selecteer in het Besturingscentrum een label uit de labellijst of uit de vervolgkeuzelijst.

   Resultaat: Gegevens voor het geselecteerde label worden weergegeven in twee gedeelten: Overzicht en Schema.

   Denk eraan: Hoofdaccounthouders en hoofdbeheerders hebben toegang tot gegevens uit hun hele organisatiestructuur. Beheerders kunnen alleen toegang krijgen tot gegevens die betrekking hebben op de Technicusgroep waar zij aan toegewezen zijn.
   Tip: Ziet u niet de gegevens die u verwachtte? U kunt de starttijd van de periode van gegevensverzameling instellen. Zie Hoe de tijdsperiode voor het verzamelen van monitoringgegevens in te stellen.
   LET OP: Met de knop Terug wordt het Command Center afgesloten. Gebruik de broodkruimel als u terug wilt navigeren in de hiërarchie.

  2. Bekijk de gegevens in het gedeelte Overzicht

   Dit is de verzamelde informatie over het geselecteerde label als collectieve eenheid van alle elementen die daaraan toegewezen zijn.

   • Status (Technici)
   • Serviceniveau
   • Capaciteit (Totaal, Beschikbaar, Gebruikt)
   • Aantal gemiste sessies
   • Aantal gesloten sessies
   • Aantal lopende sessies
   • Aantal wachtende sessies
   • Aantal inkomende sessie
   • Aantal uitgaande sessies
   • Gemiddelde wachttijd
   • Max. wachttijd
   • Gemiddelde afhandeltijd
   • Max. afhandeltijd

   Tip: Zie voor definities Command Center termen en definities.

  3. Herzie de gegevens onder Schema

   De informatie heeft betrekking op alle Technicusgroepen en kanalen die toegewezen zijn aan het geselecteerde label.

   • De gegevens in het tabblad Kanalen horen bij het kanaal/de kanalen die zijn toegewezen aan het geselecteerde Label.
   • De gegevens in het tabblad Technicusgroepen horen bij de technicusgroepen die zijn toegewezen aan het geselecteerde Label.
   • Onder het tabblad Sessies kunt u gegevens inzien van individuele sessies, die zijn behandeld door technici van technicusgroepen en kanalen die zijn toegewezen aan het geselecteerde Label.
    • Technicus
    • Wachttijd
    • Tijd tot eerste chat
    • Afhandeltijd
    • Afrondingstijd
    • Sessiestatus
    • Kolom Aangepast (zoals gedefinieerd onder Instellingen)
    • Kanaal
    • Sessie-ID
    • Chatmonitor

   Tip: Zie voor definities Command Center termen en definities.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022