HELP FILE


Hoe nodig ik technici uit om samen te werken?

Tech Samenwerkingsvereisten

  • De klant moet een ondersteund besturingssysteem gebruiken.
  • De sessie moet Actief zijn.
  • "Verzend samenwerkingsuitnodigingen" moeten zijn ingeschakeld op het niveau van de Technician Group in het Administration Center.

Initiëren van een Tech Collaboration sessie:

Opmerking: Alle bestaande bevoegdheden van de technicusgroep zijn tijdens een samenwerkingssessie van toepassing, mits door de hoofdtechnicus bij de uitnodiging of tijdens de sessie niet anders wordt bepaald.
  1. In de Sessielijst selecteert u de actieve sessie waarvoor u een andere technicus wilt uitnodigen.
  2. Op de sessiewerkbalk klikt u op de knop Technicus uitnodigen. Het dialoogvenster Technicus uitnodigen wordt weergegeven.
  3. In het dialoogvenster Technicus uitnodigen selecteert u de technicus die u wilt uitnodigen.
  4. Selecteer in het gedeelte Rechten instellen de rechten die u aan de samenwerkende technicus wilt toekennen.
  5. In het vak Opmerking typt u een bericht voor de samenwerkende technicus.
  6. Klik op OK. Een Samenwerkingsuitnodiging wordt verstuurd aan de geselecteerde technicus.
  7. De samenwerkende technicus ziet de uitnodiging in zijn sessielijst.