HELP FILE


Hoe nodig ik technici uit om samen te werken?

  Tech Samenwerkingsvereisten

  • De klant moet een ondersteund besturingssysteem gebruiken.
  • De sessie moet Actief zijn.
  • "Verzend samenwerkingsuitnodigingen" moeten zijn ingeschakeld op het niveau van de Technician Group in het Administration Center.

  Initiëren van een Tech Collaboration sessie:

  Let op: Alle bestaande Technician Group-permissies worden toegepast, tenzij anders gespecificeerd door de hoofdtechnicus, hetzij op het moment van uitnodiging of tijdens de sessie.
  1. In de Sessielijst selecteert u de actieve sessie waarvoor u een andere technicus wilt uitnodigen.
  2. Op de sessiewerkbalk klikt u op de knop Technicus uitnodigen. Het dialoogvenster Technicus uitnodigen wordt weergegeven.
  3. In het dialoogvenster Technicus uitnodigen selecteert u de technicus die u wilt uitnodigen.
  4. Selecteer in het gedeelte Rechten instellen de rechten die u aan de samenwerkende technicus wilt toekennen.
  5. In het vak Opmerking typt u een bericht voor de samenwerkende technicus.
  6. Klik op OK. Een Samenwerkingsuitnodiging wordt verstuurd aan de geselecteerde technicus.
  7. De samenwerkende technicus ziet de uitnodiging in zijn sessielijst.