product icon

HIPAA Deel A - Achtergrondinformatie over HIPAA-regels

  Welke entiteiten vallen onder de HIPAA?
  Alle clearinginstellingen voor gezondheidszorg, gezondheidsplannen en zorgverleners die bepaalde transacties in elektronische vorm verrichten. Dit omvat entiteiten die een beroep doen op een factureringsdienst om namens hen transacties uit te voeren.
  Wat wordt onder de voorwaarden van de HIPAA als "elektronisch" beschouwd?
  De term "elektronisch" wordt gebruikt om te beschrijven, maar is niet beperkt tot, het verzenden van gezondheidsinformatie via het internet, een extranet, huurlijnen, inbellijnen, enz.
  Wat zijn HIPAA-transacties?
  • Gezondheidszorg claims of het equivalent daarvan
  • Betalings- en overmakingsadvies gezondheidszorg
  • Status medische claims
  • Vragen over subsidiabiliteit
  • Verwijzingscertificaten en -machtigingen
  • Bijlagen bij vorderingen
  • Eerste meldingen van schade