HELP FILE


Google Play-koppeling voor Android-sessies

    Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

    Tijdens het maken van een verbinding met een Android-apparaat kunnen technici de klanten een Google Play-koppeling sturen in de sms met de sessie-uitnodiging.

    Bijvoorbeeld, een bedrijf genaamd "ACME Support" leidt al hun klanten om de applicatie "Rescue Mobile for ACME Support" te downloaden. Het is dan handiger om dit via de sms-koppeling te doen, want als men de klant direct naar Google Play stuurt, moeten ze zoeken naar de app.

    Snelpad: Beheerders stellen de aangepaste link in op Beheercentrum > Algemene instellingen > Aangepaste Google Play URL.

    Hoe werkt het? Wanneer de klant de SMS met de uitnodiging voor een sessie opent, ziet hij geen echte Google Play-link, maar een standaard Rescue sessielink http://Rescuemobile.com/xxxxxx waarbij xxxxxx de PIN-code voor de sessie is. De service Rescue koppelt de pincode aan de technicus en leidt de klant door naar de Google Play-link die in het Administratiecentrum is gedefinieerd.