HELP FILE

Externe contentportal

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Voeg een link toe aan iedere informatiebron die technici bij hun werk kunnen helpen, zoals een Kennisbank, documentatie, of ander waardevol ondersteuningsmateriaal. Technici zullen een link zien die toegevoegd is aan het menu in de linker bovenhoek van de interface van de Technician Console.

Voorbeeld aangepaste informatielink

  1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. In Contentportals gaat u naar Portaal Externe Inhoud.
  4. Selecteer Link in het menu Tech Console tonen om de functie te activeren.
  5. Voer de Naam link wanneer je deze wilt tonen in de Technician Console.
  6. In het vak Link opent nieuw venster op, voert u het URL-adres in van de site dat geopend zal worden wanneer er op de link wordt geklikt in de Technician Console.
  7. Sla de wijzigingen op.