HELP FILE


Een technicus vrijstellen van automatisch opstarten van kanaalsessie.

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Een beheerder kan de optie automatisch starten van wachtende sessie voor individuele technici overschrijven.

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen voor supervisors die vrijgesteld moeten blijven van 'round-robin' sessierouting. Stelt u zich bijvoorbeeld voor dat u een beheerder heeft die inlogt als technicus om technici te monitoren met behulp van de monitorfunctie Technician Console. U wilt niet dat de beheerder wordt onderbroken door nieuwe sessies, dus selecteert u de optie Wachtsessies nooit automatisch starten.

  1. Selecteer in de Organization Tree de technicus die moet worden vrijgesteld van kanaalsessie routing.
  2. Selecteer het tabblad Organisatie.
  3. Selecteer Nooit automatisch beginnen met wachtende kanaalsessies.

    Resultaat:

  4. Klik op Wijzigingen opslaan.