HELP FILE

Een technicus vrijstellen van automatisch opstarten van kanaalsessie.

Een beheerder kan de optie automatisch starten van wachtende sessie voor individuele technici overschrijven.

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen voor supervisors die vrijgesteld moeten blijven van 'round-robin' sessierouting. Stelt u zich bijvoorbeeld voor dat u een beheerder heeft die inlogt als technicus om technici te monitoren met behulp van de monitorfunctie Technician Console. U wilt niet dat de beheerder wordt onderbroken door nieuwe sessies, dus selecteert u de optie Wachtsessies nooit automatisch starten.

  1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicus die u wilt vrijstellen van routing van kanaalsessies.
  2. Selecteer het tabblad Organisatie.
  3. Selecteer Wachtsessies nooit automatisch starten.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan.