HELP FILE


Sessies overbrengen vanuit het Administratiecentrum

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Sessies kunnen handmatig worden overgebracht, direct vanuit het tabblad Sessies van het Beheercentrum.

  Denk eraan: U kunt mobiele sessies alleen overdragen aan een technicus met een geldig Rescue + Mobile abonnement.
  1. Selecteer de juiste sessie in de sessielijst op het tabblad Sessie en klik op Overdracht.

   Resultaat: Het dialoogvenster Overdracht wordt weergegeven.

  2. Typ een beschrijving in het vak Opmerking (bijvoorbeeld een reden voor de overdracht of een korte samenvatting van de zaak).
  3. Selecteer de technicus, technicusgroep of het kanaal waaraan u de sessie wilt overdragen.

   Resultaat: U zult worden gevraagd om uw selectie te bevestigen.

  4. Klik op OK om de overdracht uit te voeren.

   Resultaat: De sessie zal worden weergegeven in de sessielijst van de technicus, de technicusgroep of het kanaal waaraan deze is overgedragen.

   Tip: Het kan zijn dat u op Verversen moet klikken om de wijziging te zien.

  De sessie wordt voor de oorspronkelijke technicus in de wachtrij van de Technician Console weergegeven als Overgedragen. Opmerkingen die de beheerder tijdens de overdracht heeft toegevoegd, zijn ook zichtbaar in het vak Overgedragen door.