HELP FILE

Een sessie onderbrekenDe technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om sessies te onderbreken.

Een sessie kan 14 dagen onderbroken worden.

  1. Op de Sessielijst selecteert u de sessie die u wilt onderbreken.
  2. Klik op de knop Onderbreken. Onderbreken
    De sessie blijft in uw Sessielijst met de status Onderbroken.
    Tip: De timer voor de sessie toont zowel de onderbroken tijd, als de totale tijd van de sessie.
Een actieve sessie voor besturing op afstand wordt gesloten wanneer u een klant in de wachtrij zet. Om de sessie te herstellen, selecteert u de sessie en klikt u op Starten.
Opmerking: U kunt altijd tien actieve sessies onderhouden. Omdat onderbroken sessies niet gelden als actief, biedt de onderbrekingsfunctie u flexibiliteit bij het beheren van meerdere sessies.