HELP FILE


Een script implementeren

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Volg deze procedure om een script te implementeren tijdens een actieve sessie.

Scriptimplementatie moet geactiveerd zijn op het niveau van de technicusgroep in het Beheercentrum.

  1. Selecteer het tabblad Scripts.

    Resultaat: Een lijst van beschikbare scripts wordt weergegeven.

  2. Selecteer het script dat u wilt implementeren.
  3. Klik op Implementeren.

    Resultaat: Het script is geïmplementeerd

Denk eraan: Voor het handmatig uitvoeren van een ingesloten script moet in het Beheercentrum de toestemming Ingesloten script uitvoeren zijn ingesteld.

Geneste scripts worden door beheerders in het Beheercentrum geconfigureerd.