HELP FILE


Een Rescue Lens-sessie starten per SMS

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  Volg deze procedure om verbinding met een klant te maken via een SMS met een pincode.

  De technicus start de sessie

  Vereiste toegangsrechten:
  • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Rescue Lens-sessies te starten.
  • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om privésessies te starten.
  • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om de verbindingsmethode via sms te gebruiken.
  1. Meld u aan bij de Technician Console.
  2. Klik in de sessiewerkbalk op Nieuwe sessie.

   Resultaat

   Het venster Nieuwe sessie aanmaken wordt weergegeven.


  3. Kies Rescue Lens als sessie type.
  4. Typ de naam of een andere identificatie van de klant in het veld Naam.

   Resultaat: Deze naam wordt weergegeven op het tabblad Actieve sessie en in de Sessielijst.

  5. Selecteer het tabblad SMS.
  6. Typ het telefoonnummer van de klant in het veld Aan:.

   Resultaat: De SMS met de pincode wordt naar dit telefoonnummer gestuurd.

  7. Klik op SMS verzenden.

   Resultaat: Er wordt een 6-cijferige pincode aangemaakt en per SMS aan de klant verzonden. De code wordt ook weergegeven in het venster Nieuwe sessie maken.

  Beperking: Een technicus kan slechts één actieve Lens-sessie tegelijk afhandelen.

  Klant lanceert de Rescue Lens App

  1. Vraag de klant om de het SMS-bericht te openen en op de link te tikken om de Rescue Lens-app te starten.

   Let op: Als de Rescue Lens-app nog niet op het apparaat van de klant is geïnstalleerd, wordt hij doorgestuurd naar Google Play of de App Store om de app eerst te installeren.
   Let op: De downloadprocedure hangt af van het besturingssysteem van de klant.
   Mogelijk krijgt de klant eerst een korte handleiding te zien. De klant kan dan op Overslaan of op OK tikken.

  2. De klant wordt gevraagd om toegang te verlenen tot de camera en microfoon van het mobiele apparaat. Vraag de klant op OK te tikken.

   Resultaat: Op dit moment wordt het camerabeeld mogelijk al weergegeven op het mobiele apparaat van de klant, maar worden er nog geen beelden naar de Technician Console gestreamd.

  3. Vraag de klant om de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren.

  De technicus geeft support aan de klant

  De sessie verschijnt in de Technician Console nadat de klant de Rescue Lens app heeft gestart en de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker heeft geaccepteerd.

  Haal de sessie op door deze in de Sessielijst te selecteren en op Starten te klikken.

  Resultaat:

  De Rescue Lens-supportsessie wordt gestart. Rechtstreekse videobeelden worden van het apparaat van de klant naar de Technician Console gestreamd. Dankzij de audiofunctie van Lens kunnen de klant en technicus met elkaar praten via een VoIP-verbinding.