HELP FILE

Een Rescue Lens-sessie starten per SMS

Volg deze procedure om verbinding met een klant te maken via een SMS met een pincode.

De technicus start de sessie

Vereiste toegangsrechten:
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Rescue Lens-sessies te starten.
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om privésessies te starten.
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om de verbindingsmethode via sms te gebruiken.
 1. Meld u aan bij de Technician Console.
 2. Klik in de sessiewerkbalk op Nieuwe sessie. Het venster Nieuwe sessie maken wordt weergegeven.


 3. Selecteer het sessietype Rescue Lens.
 4. Typ de naam of een andere identificatie van de klant in het veld Naam. Deze naam wordt weergegeven op het tabblad Actieve sessie en in de Sessielijst.
 5. Selecteer het tabblad SMS.
 6. Voer in het veld Aan: (To:) het telefoonnummer van de klant in. De SMS met de pincode wordt aan dit telefoonnummer verzonden.
 7. Klik op sms verzenden (Send SMS). Er wordt een 6-cijferige pincode aangemaakt en per SMS aan de klant verzonden. De code wordt ook weergegeven in het venster Nieuwe sessie maken.
Beperking: Een technicus kan slechts één actieve Lens-sessie tegelijk behandelen.

De klant start de Rescue Lens-app

 1. Vraag de klant om de het SMS-bericht te openen en op de link te tikken om de Rescue Lens-app te starten.

  Opmerking: Als de Rescue Lens-app nog niet is geïnstalleerd op het apparaat van de klant, wordt de klant eerst naar Google Play of de App Store geleid om de app te installeren.
  Opmerking: De download-procedure kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem van de klant.
  Mogelijk krijgt de klant eerst een korte handleiding te zien. De klant kan dan op Overslaan of op OK tikken.
 2. De klant wordt gevraagd om toegang te verlenen tot de camera en microfoon van het mobiele apparaat. Vraag de klant op OK te tikken. Op dit moment wordt het camerabeeld mogelijk al weergegeven op het mobiele apparaat van de klant, maar worden er nog geen beelden naar de Technician Console gestreamd.
 3. Vraag de klant om de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren.

De technicus geeft support aan de klant

De sessie verschijnt op de Technician Console zodra de klant de Rescue Lens-app heeft gestart en de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers heeft geaccepteerd.

 1. Selecteer de sessie in de sessielijst en klik op Starten om de sessie op te halen.

  De Rescue Lens-supportsessie wordt gestart. Rechtstreekse videobeelden worden van het apparaat van de klant naar de Technician Console gestreamd. Door audio in Lens kunnen de klant en technicus communiceren via een VoIP-verbinding.
  Beperking: Audio voor Rescue Lens is niet beschikbaar voor Technician Console voor Mac.