HELP FILE


Een Rescue Lens-sessie starten met een link via een hulpprogramma voor berichten

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Volg deze procedure om met een klant verbinding te maken via koppeling die u naar de klant verstuurt met gebruik van een berichtendienst of overeenkomstig hulpprogramma voor berichten.

De technicus start de sessie

Vereiste toegangsrechten:
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om Rescue Lens-sessies te starten.
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om privésessies te starten.
 • De technicusgroep van de technicus moet toegangsrechten hebben om de verbindingsmethode via een link te gebruiken.
 1. Meld u aan bij de Technician Console.
 2. Klik in de sessiewerkbalk op Nieuwe sessie.

  Resultaat:

  Het venster Nieuwe sessie aanmaken wordt weergegeven.


 3. Selecteer het sessietype Rescue Lens.
 4. Typ de naam of een andere identificatie van de klant in het veld Naam.

  Resultaat: Deze naam wordt weergegeven op het tabblad Actieve sessie en in de Sessielijst.

 5. Selecteer het tabblad Koppeling.
 6. Klik Link kopiëren naar klembord.

  Resultaat: De link voor de sessie met de pincode wordt naar uw klembord gekopieerd. De link wordt ook weergegeven in het venster Nieuwe sessie maken.

 7. Plak de koppeling in uw berichtentool en stuur deze naar uw klant.
Beperking: Een technicus kan slechts één actieve Lens-sessie tegelijk afhandelen.

Klant lanceert de Rescue Lens App

 1. Vraag de klant om de het bericht te openen en op de link te tikken of deze in hun browser te kopiëren om de Rescue Lens-app te starten.

  Opmerking: Als de Rescue Lens-app nog niet op het toestel van de klant is geïnstalleerd, wordt hij doorgestuurd naar Google Play of de App Store om de app eerst te installeren.
  De klant kan een handleiding zien. De klant kan dan op Overslaan of op OK tikken.

 2. De klant wordt gevraagd om toegang te verlenen tot de camera en microfoon van het mobiele apparaat. Vraag de klant op OK te tikken.

  Resultaat: Op dit moment wordt het camerabeeld mogelijk al weergegeven op het mobiele apparaat van de klant, maar worden er nog geen beelden naar de Technician Console gestreamd.

 3. Vraag de klant om de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren.

De technicus geeft support aan de klant

De sessie verschijnt in de Technician Console nadat de klant de Rescue Lens app heeft gestart en de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker heeft geaccepteerd.

Haal de sessie op door deze in de Sessielijst te selecteren en op Starten te klikken.

Resultaat:

De Rescue Lens-supportsessie wordt gestart. Rechtstreekse videobeelden worden van het apparaat van de klant naar de Technician Console gestreamd. Dankzij de audiofunctie van Lens kunnen de klant en technicus met elkaar praten via een VoIP-verbinding.