HELP FILE

Een interne technicus uitnodigen om samen te werken

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Met Samenwerkende technici kunnen meerdere technici tegelijkertijd een klant helpen. Technici kunnen de probleemoplossing verbeteren door online beschikbare technici van binnen of buiten hun Rescue-organisatie uit te nodigen voor een actieve sessie.

Vereisten:
 • De klant moet een Rescue-applet of de Calling Card hebben
 • De sessie moet Actief zijn
 • Uitnodigingen tot samenwerking versturen moet geactiveerd zijn op het niveau van de technicusgroep in het Beheercentrum
 1. In de Sessielijst selecteert u de actieve sessie waarvoor u een andere technicus wilt uitnodigen.
 2. Op de sessiewerkbalk klikt u op de knop Technicus uitnodigen.

  Knop Technicus uitnodigen

  Het dialoogvenster Technicus uitnodigen wordt weergegeven.
 3. Selecteer in het venster Technicus uitnodigen de technicus die u wilt uitnodigen.

  Opmerking: De lijst met zichtbare technici in het dialoogvenster Technicus uitnodigen is afhankelijk van de toegangsrechten die zijn verleend door een Rescue-beheerder.
  Let op: samenwerkende technici is niet ontwikkeld om gebruikt te worden als een vergaderhulpmiddel. Voor optimale prestaties dient de deelname tot vier of vijf technici beperkt te blijven. De prestatie wordt beïnvloed door de snelheid en capaciteit van het apparaat van de klant.

 4. Onder Toegangsrechten instellen selecteert u de toegangsrechten die u de samenwerkende technicus wilt geven.

  Opmerking: Alle bestaande bevoegdheden van de technicusgroep zijn tijdens een samenwerkingssessie van toepassing, mits door de hoofdtechnicus bij de uitnodiging of tijdens de sessie niet anders wordt bepaald.

 5. In het vak Opmerking typt u een bericht voor de samenwerkende technicus.
 6. Klik op OK.
  Een Samenwerkingsuitnodiging wordt verstuurd aan de geselecteerde technicus.
De samenwerkende technicus ziet de uitnodiging in zijn Sessielijst.