HELP FILE

Een externe technicus uitnodigen om samen te werkenMet Samenwerkende technici kunnen meerdere technici tegelijkertijd een klant helpen. Technici kunnen de probleemoplossing verbeteren door online en beschikbare technici van buiten hun Rescue-organisatie uit te nodigen voor een actieve sessie.

Vereisten:
 • De klant moet de Rescue Applet of de Calling Card uitvoeren
 • De sessie moet Actief zijn
 • Externe technici uitnodigen moet geactiveerd zijn op het niveau van de Technicusgroep in het Beheercentrum.
 • De externe technicus moet een ondersteund Windows besturingssysteem gebruiken: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Vista (inclusief 64-bit)
 1. In de Sessielijst selecteert u de actieve sessie waarvoor u een andere technicus wilt uitnodigen.
 2. Op de sessiewerkbalk klikt u op de knop Technicus uitnodigen. Knop Technicus uitnodigen
  Het dialoogvenster Technicus uitnodigen wordt weergegeven.
 3. In het dialoogvenster Technicus uitnodigen selecteert u het tabblad Extern.
 4. Kies uit de beschikbare uitnodigingsopties, die zijn vastgelegd in de instellingen in het Beheercentrum.
  • Niet vermeldde technicus uitnodigen
  • Goedgekeurde technicus uitnodigen
  Let op: Samenwerkende technici is niet ontwikkeld om gebruikt te worden als een ontmoetingshulpmiddel. Voor optimale prestaties, dient de deelname tot vier of vijf technici beperkt te blijven. De prestatie wordt beïnvloed door de snelheid en capaciteit van het apparaat van de klant.
 5. Onder Toegangsrechten instellen selecteert u de toegangsrechten die u de samenwerkende technicus wilt geven.
 6. In het vak Opmerking typt u een bericht voor de samenwerkende technicus.
 7. Klik op OK. De Uitnodiging aan externe technicus wordt getoond.
 8. Kies uit de beschikbare verbindingsmethodes, die zijn vastgelegd in de instellingen in het Beheercentrum.
  • Pincode
  • E-mail
  • Link
 9. De procedure voor het versturen van de uitnodiging aan een externe technicus is vergelijkbaar met de procedure voor het starten van een nieuwe sessie. U moet de pincode, e-mail of link aan de externe technici versturen.
Om deel te kunnen nemen, accepteert de externe technicus de uitnodiging en download de samenwerkingsversie van de Technician Console. De sessiestatus verandert naar Bezig met samenwerken zodra de externe technicus deelneemt.

Kunnen sessies aan een externe technicus worden overgedragen? Technici kunnen geen sessies aan een externe technicus overdragen. Om een overgedragen sessie te ontvangen, moet een technicus deel uitmaken van uw Rescue-organisatie en aangemeld zijn met een geldig Rescue-abonnement.