product icon

Een beheerdersgroep maken

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Een beheerder kan slechts tot één beheerdersgroep tegelijk behoren. U kunt beheerdersgroepen toevoegen aan andere beheerdersgroepen.

  Deze optie is alleen beschikbaar voor hoofdbeheerders.

  1. Klik met de rechtermuisknop op de locatie in de organisatie waar u de nieuwe beheerdersgroep wilt toevoegen en klik op Groep maken.
   • Om de nieuwe beheerdersgroep toe te voegen op het hoofdniveau, klikt u met de rechtermuisknop op Beheerders in de organisatiestructuur
   • Om de nieuwe beheerdersgroep als een subgroep van een bestaande beheerdersgroep toe te voegen, klikt u met de rechtermuisknop in de organisatiestructuur op de gewenste groep

   Resultaat: Een nieuwe beheerdersgroep wordt aan de organisatiestructuur toegevoegd op de gekozen locatie.

   Let op: Besteed speciale aandacht aan de globale instelling Toon Technicusgroepen alleen aan toegewezen beheerders die moet worden gebruikt om te voorkomen dat de beheerder de rest van de groepen ziet waaraan hij niet is toegewezen.

  2. Typ een Groepsnaam en een Beschrijving.
  3. Selecteer onder Status de optie Ingeschakeld om de groep te activeren.
  4. Instellen van groepstoegangsrechten.
   Optie Beschrijving
   Standaard beheerdersrechten Wanneer de optie Standaard beheerdersrechten is geselecteerd, kunnen groepsleden technici beheren en toegang krijgen tot zowel het Beheercentrum als het Besturingscentrum.
   Beperkte beheerdersrechten Wanneer de optie Beperkte beheerdersrechten is geselecteerd, moet minimaal één suboptie worden geselecteerd:
   • Selecteer Toegang verlenen tot Besturingscentrum om toe te staan dat groepsleden toegang krijgen tot het Besturingscentrum.
   • Selecteer Toegang verlenen tot Beheercentrum > Rapporten om groepsleden toegang te geven tot het tabblad Rapporten in het Administratiecentrum.
   • Selecteer Toegang verlenen tot Administratiecentrum > CallingCard om groepsleden toegang te geven tot het tabblad CallingCard in het Administratiecentrum.
   • Selecteer Toegang verlenen tot Administratiecentrum > Kanalen om groepsleden toegang te geven tot het tabblad Kanalen in het Administratiecentrum.
   • Selecteer Toegang verlenen tot Administratiecentrum > Globale instellingen om groepsleden toegang te geven tot het tabblad Globale instellingen in het Administratiecentrum.
   • Selecteer Toegang verlenen tot Administratiecentrum > Middelen om groepsleden toegang te geven tot het tabblad Middelen in het Administratiecentrum.
   • Selecteer Toegang verlenen tot Administratiecentrum > Account om groepsleden toegang te geven tot het tabblad Account in het Administratiecentrum.
   Opmerking: Er zijn geen andere tabbladen zichtbaar in het Administratiecentrum als slechts één suboptie is geselecteerd.
  5. Klik op Wijzigingen opslaan.
  Wanneer de beheerder inlogt, ziet hij nu een beperkte weergave van het Administratiecentrum met functies die beperkt zijn tot de tabbladen waartoe hij toegang heeft.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022