HELP FILE


Een beheerdersgroep maken

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Een beheerder kan slechts tot één beheerdersgroep tegelijk behoren. U kunt beheerdersgroepen toevoegen aan andere beheerdersgroepen.

Deze optie is alleen beschikbaar voor hoofdbeheerders.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de locatie in de organisatie waar u de nieuwe beheerdersgroep wilt toevoegen en klik op Groep maken.
  • Om de nieuwe beheerdersgroep toe te voegen op het hoofdniveau, klikt u met de rechtermuisknop op Beheerders in de organisatiestructuur
  • Om de nieuwe beheerdersgroep als een subgroep van een bestaande beheerdersgroep toe te voegen, klikt u met de rechtermuisknop in de organisatiestructuur op de gewenste groep

  Resultaat: Een nieuwe beheerdersgroep wordt aan de organisatiestructuur toegevoegd op de gekozen locatie.

 2. Typ een Groepsnaam en een Beschrijving.
 3. Selecteer onder Status de optie Ingeschakeld om de groep te activeren.
 4. Instellen van groepstoegangsrechten.
  Optie Beschrijving
  Standaard beheerdersrechten Wanneer de optie Standaard beheerdersrechten is geselecteerd, kunnen groepsleden technici beheren en toegang krijgen tot zowel het Beheercentrum als het Besturingscentrum.
  Beperkte beheerdersrechten Wanneer de optie Beperkte beheerdersrechten is geselecteerd, moet minimaal één suboptie worden geselecteerd:
  • Selecteer Toegang verlenen tot Besturingscentrum om toe te staan dat groepsleden toegang krijgen tot het Besturingscentrum.
  • Selecteer Toegang verlenen tot Beheercentrum > Rapporten om toe te staan dat groepsleden alleen toegang krijgen tot het tabblad Rapporten in het Beheercentrum. Er zijn dan geen andere tabbladen zichtbaar.
 5. Klik op Wijzigingen opslaan.