HELP FILE

De Sessielijst gebruiken om sessies te bekijkenDe Sessielijst (ook de "wachtrij" genoemd) geeft alle sessies voor de geselecteerde wachtrij weer.

Sessielijst
  • Om actie te ondernemen in een sessie uit de lijst, selecteert u de sessie en klikt u op de betreffende sessieknop
  • Als u verschillende sessiegegevens wilt kopiëren om in andere programma's te gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op een sessie en selecteert u Copy to Clipboard(kopiëren naar klembord).
  • U kunt kolommen in de sessielijst aanpassen door met de rechtermuisknop op een kolom te klikken en kolommen te selecteren in het menu dat wordt weergegeven
  • U kunt ieder aangepast veld (zoals gedefinieerd in het Beheercentrum) vanuit de Sessielijst bewerken voor iedere actieve sessie.

Kleuren, geluiden en visuele effecten

Er worden verschillende kleuren, geluiden en visuele effecten gebruikt om sessies in verschillende stadia te markeren.
  • Een sessie die nog tot stand moet worden gebracht, wordt grijs weergegeven
  • Een nieuw toegevoegde sessie knippert gedurende enkele seconden blauw
  • Een wachtende sessie of een actieve sessie wordt zwart weergegeven
  • Een urgente sessie knippert oranje
Als de Technician Console wordt geminimaliseerd terwijl een sessie aan een wachtrij wordt toegevoegd, knippert het geminimaliseerde venster in de taakbalk.

Tip: De exacte timing van de verschillende waarschuwingen wordt ingesteld in het Beheercentrum.