HELP FILE


De prestatiegegevens voor een technicusgroep controleren

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.
 1. Open in het Besturingscentrum de vervolgkeuzelijst en selecteer de eenheid die u wilt controleren.

  Onthoud: Master-accounthouders en Master-beheerders hebben toegang tot gegevens uit hun hele Organization Tree. Beheerders kunnen alleen toegang krijgen tot gegevens die betrekking hebben op de Technicusgroep waar zij aan toegewezen zijn.

  Resultaat: Gegevens voor de geselecteerde technicusgroep worden weergegeven in twee gedeelten: Overzicht en Schema.

  Tip: Ziet u niet de gegevens die u verwachtte? U kunt de starttijd van de periode van gegevensverzameling instellen. Zie Hoe de tijdsperiode voor de verzameling van bewakingsgegevens instellen.
  LET OP: De browser Terug knop sluit het Commandocentrum af. Gebruik de broodkruimel als u terug wilt navigeren in de hiërarchie.

 2. Bekijk de gegevens in de rubriek Overzicht.

  Dit is de verzamelde informatie over de geselecteerde Technicusgroep als collectieve eenheid van alle technici die daar deel van uitmaken.

  Belangrijk: Subgroepen van de geselecteerde Technician Group worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.

  • Status (Technici)
  • Serviceniveau
  • Capaciteit (Totaal, Beschikbaar, Gebruikt)
  • Aantal gemiste sessies
  • Aantal gesloten sessies
  • Aantal lopende sessies
  • Aantal wachtende sessies
  • Aantal inkomende sessie
  • Aantal uitgaande sessies
  • Gemiddelde wachttijd
  • Max. wachttijd
  • Gemiddelde afhandeltijd
  • Max. afhandeltijd

  Tip: Voor definities, zie Commandocentrum Termen en Definities.

 3. Bekijk de gegevens in de rubriek Schema.
  • De gegevens in het tabblad Technici horen bij technici van de geselecteerde technicusgroep.
   • Status
   • Naam
   • Gemiddelde wachttijd
   • Maximale wachttijd
   • Gemiddelde afhandeltijd
   • Maximale afhandeltijd
   • Beschikbare capaciteit
   • Totale capaciteit
   • Aantal gesloten sessies
   • Aantal kanaalsessies
   • Aantal privésessies
  • Onder het tabblad Sessies kunt u gegevens inzien van individuele kanaalsessies, die zijn behandeld door technici van het geselecteerde kanaal.
   • Technicus
   • Wachttijd
   • Tijd tot eerste chat
   • Afhandeltijd
   • Afrondingstijd
   • Sessiestatus
   • Kolom Aangepast (zoals gedefinieerd onder Instellingen)
   • Kanaal
   • Sessie-ID
   • Chatmonitor

  Tip: Voor definities, zie Commandocentrum Termen en Definities.