HELP FILE

De prestatiegegevens voor een technicusgroep controleren 1. Open in het Besturingscentrum de vervolgkeuzelijst en selecteer de eenheid die u wilt controleren.
  Let op: Hoofdeigenaars van een account en hoofdbeheerders kunnen vanuit de hele organisatiestructuur toegang krijgen tot gegevens. Beheerders kunnen alleen toegang krijgen tot gegevens die betrekking hebben op de Technicusgroep waar zij aan toegewezen zijn.
  Gegevens voor de geselecteerde technicusgroep worden weergegeven in twee gedeelten: Overzicht en Schema.
  Tip: Ziet u niet de gegevens die u verwacht had? U kunt de starttijd van de periode van gegevensverzameling instellen.
  Let op!:
  De knop Terug in uw browser zorgt ervoor dat het Besturingscentrum afsluit. Gebruik de broodkruimel als u terug wilt navigeren in de hiërarchie.
 2. Controleer de gegevens in het gedeelte Overzicht. Dit is de verzamelde informatie over de geselecteerde Technicusgroep als collectieve eenheid van alle technici die daar deel van uitmaken.
  Belangrijk: Subgroepen van de geselecteerde Technicusgroep worden niet meegerekend.
  • Status (Technici)
  • Capaciteit (Totaal, Beschikbaar, Gebruikt)
  • Aantal gemiste sessies
  • Aantal gesloten sessies
  • Aantal lopende sessies
  • Aantal wachtende sessies
  • Aantal inkomende sessie
  • Aantal uitgaande sessies
  • Gemiddelde wachttijd
  • Max. wachttijd
  • Gemiddelde afhandeltijd
  • Max. afhandeltijd
  Tip: Zie voor definities Besturingscentrum termen en definities.
 3. Controleer de gegevens in het gedeelte Schema.
  • De gegevens in het tabblad Technici horen bij technici van de geselecteerde technicusgroep.
   • Status
   • Naam
   • Gemiddelde wachttijd
   • Maximale wachttijd
   • Gemiddelde afhandeltijd
   • Maximale afhandeltijd
   • Beschikbare capaciteit
   • Totale capaciteit
   • Aantal gesloten sessies
   • Aantal kanaalsessies
   • Aantal privésessies
  • Onder het tabblad Sessies kunt u gegevens inzien van individuele kanaalsessies, die zijn behandeld door technici van het geselecteerde kanaal.
   • Technicus
   • Wachttijd
   • Tijd tot eerste chat
   • Afhandeltijd
   • Afrondingstijd
   • Sessiestatus
   • Kolom Aangepast (zoals gedefinieerd onder Instellingen)
   • Kanaal
   • Sessie-ID
   • Chatmonitor
  Tip: Zie voor definities Besturingscentrum termen en definities.