product icon

De prestatiegegevens voor een kanaal controleren

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.
  1. Open in het Besturingscentrum de vervolgkeuzelijst en selecteer de eenheid die u wilt controleren.

   Denk eraan: Hoofdaccounthouders en hoofdbeheerders hebben toegang tot gegevens uit hun hele organisatiestructuur. Beheerders kunnen alleen toegang krijgen tot gegevens die betrekking hebben op de Technicusgroep waar zij aan toegewezen zijn.

   Resultaat: Gegevens voor het geselecteerde kanaal worden weergegeven in twee gedeelten: Overzicht en Schema.

   Tip: Ziet u niet de gegevens die u verwachtte? U kunt de starttijd van de periode van gegevensverzameling instellen. Zie Hoe de tijdsperiode voor het verzamelen van monitoringgegevens in te stellen.
   LET OP: Met de knop Terug wordt het Command Center afgesloten. Gebruik de broodkruimel als u terug wilt navigeren in de hiërarchie.

  2. Bekijk de gegevens in het gedeelte Overzicht.

   Dit is de verzamelde informatie over het geselecteerde Kanaal als collectieve eenheid, inclusief alle Technicusgroepen die daar deel van uitmaken.

   • Status (Technici)
   • Service Level (SL)
   • Capaciteit (Totaal, Beschikbaar, Gebruikt). Zowel privé- als kanaalsessies worden meegerekend.
   • Aantal gemiste sessies
   • Aantal gesloten sessies
   • Aantal lopende sessies
   • Aantal wachtende sessies
   • Aantal inkomende sessie
   • Aantal uitgaande sessies
   • Gemiddelde wachttijd
   • Max. wachttijd
   • Gemiddelde afhandeltijd
   • Max. afhandeltijd

   Tip: Zie voor definities Command Center termen en definities.

  3. Bekijk de gegevens in de rubriek Schema.
   • De gegevens in het tabblad Technici horen bij technici van het geselecteerde kanaal.
    • Status
    • Naam
    • Technicusgroep
    • Gemiddelde wachttijd
    • Maximale wachttijd
    • Gemiddelde afhandeltijd
    • Maximale afhandeltijd
    • Beschikbare capaciteit
    • Totale capaciteit
    • Aantal gesloten sessies
    • Aantal actieve sessies van het geselecteerde kanaal
    • Aantal actieve sessies van andere kanaal/kanalen
    • Aantal privésessies
   • Onder het tabblad Sessies kunt u gegevens inzien van individuele kanaalsessies, die zijn behandeld door technici van het geselecteerde kanaal.
    • Technicus
    • Wachttijd
    • Tijd tot eerste chat
    • Afhandeltijd
    • Afrondingstijd
    • Sessiestatus
    • Kolom Aangepast (zoals gedefinieerd onder Instellingen)
    • Kanaal
    • Sessie-ID
    • Chatmonitor

   Tip: Zie voor definities Command Center termen en definities.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022