HELP FILE


De klant om toegangsrechten vragen aan het begin van een sessie

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Stel de Rescue-applet zo in dat er een toestemmingsdialoogvenster wordt geopend voordat er andere sessieactiviteiten plaatsvinden. Anders worden klanten gewaarschuwd wanneer de technicus voor het eerst probeert een handeling op afstand uit te voeren; zoals het starten van besturing op afstand of het opvragen van systeeminformatie.

  1. Selecteer in de organisatiestructuur het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. In Klantapplet selecteert u Vraag de klant om toestemming > Eenmalig als sessie start.
  4. Sla de wijzigingen op.
    • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op het huidige kanaal of de huidige technicusgroep.
    • Klik op Instellingen opslaan op alle kanalen/in alle groepen om dezelfde instellingen op alle kanalen of technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
    • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
Zodra de applet is gedownload wordt een dialoogvenster getoond waarin de klant gevraagd wordt om volledige toegangsrechten te verlenen voor de duur van de sessie.
Belangrijk: Als de klant bij het opstarten toestemming weigert, zal hij opnieuw om toestemming worden gevraagd wanneer de technicus de volgende keer een actie op afstand probeert. Wanneer de klant de eerste aanvraag accepteert, wordt de vraag niet nogmaals gesteld.