product icon

De klant om toegangsrechten vragen aan het begin van een sessie

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Forceer de Rescue Applet om een toestemmingsdialoog weer te geven voordat enige andere sessieactiviteit plaatsvindt. Zo niet, dan worden klanten gewaarschuwd wanneer de technicus de eerste keer probeert een handeling op afstand uit te voeren; zoals het starten van besturing op afstand of het opvragen van systeeminformatie.

  1. Selecteer in de Organization Tree het kanaal of Technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Onder Klantapplet, selecteert u Vraag de klant om machtigingen > Eenmalig bij het starten van de sessie.
  4. Sla uw wijzigingen op.
   • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen te activeren voor het huidige kanaal of de huidige technicusgroep.
   • Klik op Instellingen opslaan op alle kanalen / in alle groepen om dezelfde instellingen op alle kanalen of technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
   • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  Resultaten: Na het downloaden zal de Applet onmiddellijk een dialoogvenster tonen waarin de klant wordt gevraagd algemene toestemming te verlenen die geldig blijft voor de duur van de sessie.
  Belangrijk: Als de klant bij het opstarten toestemming weigert, zal hij opnieuw om toestemming worden gevraagd wanneer de technicus de volgende keer probeert een actie op afstand uit te voeren. Wanneer de klant de eerste aanvraag accepteert, worden er geen verdere aanvragen gedaan.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022