HELP FILE

De klant om toegangsrechten vragen aan het begin van een sessie

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Stel de Rescue Applet zo in dat er een toestemmingsdialoogvenster wordt geopend, voordat er andere sessieactiviteiten plaatsvinden. Zo niet, dan worden klanten gewaarschuwd wanneer de technicus de eerste keer probeert een handeling op afstand uit te voeren; zoals het starten van besturing op afstand of het opvragen van systeeminformatie.

  1. In de organisatiestructuur selecteert u het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. In Klantenapplet selecteert u Vraag de klant om toestemming > Eenmalig als sessie start.
  4. Sla de wijzigingen op.
    • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen te activeren voor het huidige kanaal of de huidige technicusgroep.
    • Klik op Instellingen opslaan op alle kanalen / in alle groepen om dezelfde instellingen op alle kanalen of technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
Zodra de applet is gedownload, wordt direct een dialoogvenster getoond waarin de klant gevraagd wordt om volledige toegangsrechten te verlenen voor de duur van de sessie.
Belangrijk: Wanneer de klant tijdens het opstarten weigert de toegangsrechten te verlenen, wordt hij/zij opnieuw gevraagd zodra de technicus een nieuwe poging doet om op afstand actie te ondernemen. Wanneer de klant de eerste aanvraag accepteert, worden er geen verdere aanvragen gedaan.