HELP FILE


De klant om toegangsrechten vragen aan het begin van een sessie

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  Forceer de Rescue Applet om een toestemmingsdialoog te tonen voordat enige andere sessieactiviteit plaatsvindt. Zo niet, dan worden klanten gewaarschuwd wanneer de technicus de eerste keer probeert een handeling op afstand uit te voeren; zoals het starten van besturing op afstand of het opvragen van systeeminformatie.

  1. Selecteer in de Organization Tree het kanaal of Technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Onder Klantapplet, selecteert u Vraag de klant om machtigingen > Eenmalig bij het starten van de sessie.
  4. Sla de wijzigingen op.
   • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen te activeren voor het huidige kanaal of de huidige technicusgroep.
   • Klik op Instellingen opslaan op alle kanalen / in alle groepen om dezelfde instellingen op alle kanalen of technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
   • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  Zodra de applet is gedownload, wordt direct een dialoogvenster getoond waarin de klant gevraagd wordt om volledige toegangsrechten te verlenen voor de duur van de sessie.
  Belangrijk: Als de klant bij het opstarten toestemming weigert, zal hij opnieuw om toestemming worden gevraagd wanneer de technicus de volgende keer een actie op afstand probeert. Wanneer de klant de eerste aanvraag accepteert, worden er geen verdere aanvragen gedaan.