HELP FILE

De ervaring van de klant: de mobiele applet

Wat kan een klant die een smartphone gebruikt, gedurende een sessie doen?

  • Chatten
  • Een gedetailleerde sessie in het logbestand bekijken
  • De technicus het recht geven of weigeren om bepaalde handelingen uit te voeren
  • Afzonderlijke bestanden aan een technicus versturen
  • Bestandsoverdracht annuleren
  • Besturing op afstand beëindigen
  • Delen van scherm beëindigen
  • Delen van scherm pauzeren (op Android en BlackBerry)
  • Weergeven van scherm pauzeren (op Android en BlackBerry)
  • Een sessie beëindigen
Opmerking: Een iPhone-gebruiker kan chatten en een e-mailconfiguratiebestand dat door de technicus tijdens een Instant Chat-sessie wordt verstuurd, accepteren of weigeren.