HELP FILE


De Rescue-applet aanpassen

Artikelen over aanpassingen zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

Een beheerder kan de weergave van de applet aanpassen door aangepaste logo's en pictogrammen in te voegen.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur het kanaal of de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Onder Klantapplet gaat u naar Branding.
  Optie Beschrijving
  Toepassingsnaam Voer de tekst in die bovenaan de klantapplet, de mobiele applet en Instant Chat moet worden weergegeven.
  Logo
  Pictogram Upload het pictogram dat u wilt gebruiken. Het logo wordt in de linkerbovenhoek van de standaard applet, mobiele applet en Instant Chat weergegeven.
  Het bestand moet een 78x32 bitmap (bmp) zijn van niet meer dan 8192 bytes.
  Tip: Download het logosjabloon om een voorbeeldlogo te zien dat aan alle formaatvereisten voldoet.
Opmerking:De naam van uw organisatie wordt in de applet weergegeven zoals u deze hebt ingevuld in het veld Organisatie van Mijn Account > Contactgegevens wijzigen.