product icon

Aanpassen van de Rescue Applet

  Artikelen met betrekking tot maatwerk zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

  Een beheerder kan het uiterlijk van de applet aanpassen door aangepaste logo's en pictogrammen in te voegen.

  1. Selecteer in de Organization Tree het kanaal of Technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Onder Klantapplet, ga naar Branding.
   Optie Beschrijving
   Naam van de toepassing Voer de tekst in die bovenaan de Klantapplet, de mobiele applet, en Instant Chat moet worden weergegeven.
   Logo
   Pictogram Upload het pictogram dat u wilt gebruiken. Het logo wordt in de linkerbovenhoek van de standaard applet, mobiele applet en Instant Chat weergegeven.
   Het bestand moet een 78x32 bitmap (bmp) zijn van niet meer dan 8192 bytes.
   Tip: Download het logosjabloon om een voorbeeldlogo te zien dat aan alle formaatvereisten voldoet.
  Opmerking: De naam van uw organisatie zal verschijnen op de Applet zoals ingevoerd in het Organisatie veld van het Mijn account > Contactinformatie wijzigen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022