product icon

Installatie Calling Card, taak één: Een Calling Card genereren

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  De eerste taak in het proces van het instellen van een Calling Card is om een installatieprogramma voor de Calling Card te genereren voor een kanaal.

  1. Selecteer in de Organisatiestructuur het kanaal waarvoor u een calling card wilt genereren.
  2. Selecteer het tabblad Kanalen en scroll naar het gedeelte Calling Card genereren voor dit kanaal.
  3. Geef de calling card een betekenisvolle naam in het vak Naam van installatieprogramma.

   Tip: Gebruik in grote organisaties met veel Calling Card-installateurs altijd een betekenisvolle installateursnaam om de verschillende installateurs te helpen identificeren.

  4. Selecteer het besturingssysteem waarvoor u de calling card wilt genereren.

   Let op: Vink Windows Service Mode aan als u de Calling Card als een Windows service wilt gebruiken. De functie is beschikbaar vanaf Calling Card v.7.51.1043.

  5. Klik op Genereer.
  6. Voer op Windows-besturingssystemen het .msi-bestand uit om het op de lokale machine te installeren of sla het .msi-bestand op in een map op de lokale machine of op een netwerk voor latere handmatige distributie. Op Mac-besturingssystemen kunt u het bestand uitpakken en opslaan op een lokale of netwerklocatie voor latere handmatige distributie.
  Resultaten: U ziet de details van de calling card op het tabblad Kanalen in de rubriek Calling Card genereren voor dit kanaal.

  Ieder Calling Card installatieprogramma dat je genereert heeft een unieke verwijzings-ID. Deze Referral ID wordt bijgehouden wanneer een nieuwe Rescue sessie wordt gestart met de Calling Card applicatie en zal verschijnen in alle sessie rapporten.

  Voorbeeld: Meerdere installatieprogramma's gebruiken

  Ieder installatieprogramma is verbonden met een bepaald kanaal, maar beheerders kunnen sessies opsporen die gebaseerd zijn op de verschillende installers door het genereren van talrijke installatieprogramma's voor hetzelfde kanaal.

  Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u twee technicusgroepen hebt en wilt meten hoeveel sessies worden gestart vanuit elk installatieprogramma van de groep. De twee technicusgroepen hebben twee verschillende verwijzings-ID's voor hun Calling Card. Beide groepen beginnen met het implementeren van de Calling Cards en vervolgens kunt u zien hoeveel sessies vanuit elke implementatie voortkomen.

  Op dezelfde manier, kan het zijn dat u twee bestemmingspagina's voor uw installatieprogramma's wilt gebruiken. Door gebruik te maken van aparte verwijzings-ID's, kunt u controleren welke vaker gebruikt worden, gebaseerd op het aantal sessies dat begonnen is.

  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 11 november, 2022