product icon

Sessie statussen in de Rescue Technician Console

  Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

  De volgende tabel beschrijft de mogelijke statussen die worden weergegeven in de kolom Status van de sessiewachtrij in de Rescue Technician Console.

  Status Beschrijving Vorige status Volgende status
  Actief Sessie wordt of door een technicus opgehaald of automatisch opgehaald door de Technician Console (as het een inkomende privésessie was).
  • Bezig met wachten
  • Inkomend
  • Uitgaand
  • In de wacht
  • Sluiten
  • Afgesloten door technicus
  • Inkomend
  • Uitgaand
  • Time-out opgetreden
  • Afgesloten door wachtende klant
  • Afgebroken
  • Opnieuw opstarten
  • In de wacht
  • Opnieuw verbinding maken
  • Offline
  • Samenwerken
  Gesloten (door actieve klant) De klant heeft de sessie gesloten.
  • Actief
  • In de wacht
  • Inkomend
  • Uitgaand
  Afgesloten door technicus

  Verwijderd uit TC-wachtrij (na sluiting door technicus)

  • De technicus klikte op Sessie sluiten op de reeds gesloten sessie.
  • De technicus heeft een time-outsessie afgesloten nadat de door de Admin gedefinieerde time-out was overschreden (zoals gedefinieerd in Administration Center > Technicusgroep > Settings tab > Time-outs)
  • De technicus heeft een actieve sessie gesloten
  • Actief
  • Sluiten
  • Time-out opgetreden
  none
  Afgesloten door wachtende klant De technicus heeft de sessie niet aangenomen en de klant heeft de sessie gesloten.
  • Bezig met wachten
  none
  Samenwerken De technicus heeft een andere technicus uitgenodigd om in de sessie samen te werken en de uitgenodigde technicus heeft de uitnodiging al aangenomen.
  • Actief
  • In de wacht
  • Opnieuw opstarten
  • Actief
  • Sluiten
  • In de wacht
  • Opnieuw opstarten
  • Verwijderd uit TC wachtrij (na time-out)
  Bezig met verbinden De applet begint met downloaden nadat er een pincode is gegenereerd of nadat de klant een sessie op een kanaal maakt. Pincode gegenereerd of kanaalverbinding gemaakt Bezig met wachten
  Inkomend Sessie is overgedragen maar nog niet geaccepteerd door de ontvanger. Dit is de status die de ontvanger kan zien.
  • Bezig met wachten
  • Actief
  • In de wacht
  • Actief
  • Time-out opgetreden
  • Afgesloten door wachtende klant
  • Sluiten
  • Opnieuw verbinding maken
  • Opnieuw opstarten
  Uitnodiging De technicus is uitgenodigd om in een sessie samen te werken maar heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd. none
  • Samenwerken
  • Verwijderd uit wachtrij van TC
  Offline Opnieuw opstarten of verbinding maken mislukt gedurende meer dan vijf minuten. Zelfs als opnieuw verbinding maken mislukt en de status van de sessie verandert in Offline probeert de Technician Console nog opnieuw verbinding te maken met de computer van de klant.
  • Opnieuw opstarten
  • Opnieuw verbinding maken
  • Bezig met wachten
  • Inkomend of Uitgaand als de status van de sessie Inkomend of Uitgaand was voor het apparaat van de klant opnieuw probeerde op te starten of verbinding te maken
  • Onderbroken als de status Onderbroken was
  • Actief
  • Time-out opgetreden
  • Sluiten
  • Afgesloten door technicus
  In de wacht De sessie is onderbroken.
  • Actief
  • Inkomend
  • Uitgaand
  • Opnieuw verbinding maken
  • Opnieuw opstarten
  • Offline
  • Samenwerken
  • Actief
  • Time-out opgetreden
  • Sluiten
  • Uitgaand
  • Opnieuw opstarten
  • Opnieuw verbinding maken
  • Samenwerken
  Uitgaand De technicus heeft een sessie overgedragen, maar deze is nog niet aangenomen door technicus B. Zie Inkomende status. Zie Inkomende status.
  Opnieuw opstarten De technicus start het apparaat van de klant opnieuw op.
  • Actief
  • Inkomend
  • Uitgaand
  • In de wacht
  • Bezig met wachten
  • Inkomend of Uitgaand als de status van de sessie Inkomend of Uitgaand was
  • In de wacht indien de sessie in On Hold status was
  • Sluiten
  • Afgesloten door technicus
  • Actief
  • Samenwerken
  Opnieuw verbinding maken Er is een probleem met de netwerkverbinding aan ofwel de kant van de klant, ofwel de kant van de technicus.
  • Actief
  • Inkomend
  • Uitgaand
  • In de wacht
  • Bezig met wachten
  • Bezig met wachten
  • Inkomend of Uitgaand als de status van de sessie Inkomend of Uitgaand was
  • In de wacht indien de sessie in On Hold status was
  • Actief
  • Time-out opgetreden
  • Sluiten
  • Offline
  Time-out opgetreden De time-out van de sessie is opgetreden omdat de time-outperiode die door de Beheerder is ingesteld is verstreken of vanwege een systeemtime-out (na twee weken).
  • Actief
  • Bezig met wachten
  • Inkomend
  • Uitgaand
  • Gesloten door technicus als de time-outperiode die door de Beheer is ingesteld is verstreken
  • geen in geval van een systeemtime-out
  Bezig met wachten De klant heeft de applet gedownload en gestart, en heeft vervolgens verbinding gemaakt met de Rescue gateway. Bezig met verbinden
  • Actief
  • Inkomend
  • Uitgaand
  • Time-out opgetreden
  • Afgesloten door wachtende klant
  • Opnieuw verbinding maken
  • Opnieuw opstarten
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022