HELP FILE

Bijlage - Sessiestatussen in de Technician Console van Rescue

De volgende tabel geeft de mogelijke statussen die worden weergegeven in de kolom Status van de sessiewachtrij in de Rescue Technician Console.

Status Beschrijving Vorige status Volgende status
Actief Sessie wordt of door een technicus opgehaald of automatisch opgehaald door de Technician Console (as het een inkomende privésessie was).
 • Bezig met wachten
 • Inkomend
 • Uitgaand
 • In de wacht
 • Gesloten
 • Gesloten door technicus
 • Inkomend
 • Uitgaand
 • Time-out opgetreden
 • Gesloten door wachtende klant
 • Afgebroken
 • Opnieuw opstarten
 • In de wacht
 • Er wordt opnieuw verbinding gemaakt
 • Offline
 • Samenwerken
Gesloten (door actieve klant) De klant heeft de sessie gesloten.
 • Actief
 • In de wacht
 • Inkomend
 • Uitgaand
Gesloten door technicus
Verwijderd uit wachtrij van TC (gesloten door technicus)
 • De technicus heeft op Sessie afsluiten geklikt terwijl de sessie al gesloten was.
 • De technicus heeft een sessie gesloten waarbij time-out was opgetreden nadat de door de beheerder ingestelde time-outperiode voor inactiviteit was verstreken (vastgesteld in Beheercentrum > Technicusgroep > tabblad Instellingen > Time-outs).
 • De technicus heeft een actieve sessie gesloten
 • Actief
 • Gesloten
 • Time-out opgetreden
geen
Gesloten door wachtende klant De technicus heeft de sessie niet aangenomen en de klant heeft de sessie gesloten.
 • Bezig met wachten
geen
Samenwerken De technicus heeft een andere technicus uitgenodigd om in de sessie samen te werken en de uitgenodigde technicus heeft de uitnodiging al aangenomen.
 • Actief
 • In de wacht
 • Opnieuw opstarten
 • Actief
 • Gesloten
 • In de wacht
 • Opnieuw opstarten
 • Verwijderd uit wachtrij van TC (na time-out)
Bezig met verbinden... De applet begint met downloaden nadat er een pincode is gegenereerd of nadat de klant een sessie op een kanaal maakt. Pincode gegenereerd of kanaalverbinding gemaakt Bezig met wachten
Inkomend Sessie is overgedragen maar nog niet geaccepteerd door de ontvanger. Dit is de status die de ontvanger kan zien.
 • Bezig met wachten
 • Actief
 • In de wacht
 • Actief
 • Time-out opgetreden
 • Gesloten door wachtende klant
 • Gesloten
 • Er wordt opnieuw verbinding gemaakt
 • Opnieuw opstarten
Uitnodiging De technicus is uitgenodigd om in een sessie samen te werken maar heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd. geen
 • Samenwerken
 • Verwijderd uit wachtrij van TC
Offline Opnieuw opstarten of verbinding maken mislukt gedurende meer dan vijf minuten. Zelfs als opnieuw verbinding maken mislukt en de status van de sessie verandert in Offline probeert de Technician Console nog opnieuw verbinding te maken met de computer van de klant.
 • Opnieuw opstarten
 • Er wordt opnieuw verbinding gemaakt
 • Bezig met wachten
 • Inkomend of Uitgaand als de status van de sessie Inkomend of Uitgaand was voor het apparaat van de klant opnieuw probeerde op te starten of verbinding te maken
 • Onderbroken als de status Onderbroken was
 • Actief
 • Time-out opgetreden
 • Gesloten
 • Gesloten door technicus
In de wacht De sessie is onderbroken.
 • Actief
 • Inkomend
 • Uitgaand
 • Er wordt opnieuw verbinding gemaakt
 • Opnieuw opstarten
 • Offline
 • Samenwerken
 • Actief
 • Time-out opgetreden
 • Gesloten
 • Uitgaand
 • Opnieuw opstarten
 • Er wordt opnieuw verbinding gemaakt
 • Samenwerken
Uitgaand De technicus heeft een sessie overgedragen, maar deze is nog niet aangenomen door technicus B. Zie status Inkomend. Zie status Inkomend.
Opnieuw opstarten De technicus start het apparaat van de klant opnieuw op.
 • Actief
 • Inkomend
 • Uitgaand
 • In de wacht
 • Bezig met wachten
 • Inkomend of Uitgaand als de status van de sessie Inkomend of Uitgaand was
 • Onderbroken als de sessie de status Onderbroken had
 • Gesloten
 • Gesloten door technicus
 • Actief
 • Samenwerken
Er wordt opnieuw verbinding gemaakt Er is een probleem met de netwerkverbinding aan ofwel de kant van de klant, ofwel de kant van de technicus.
 • Actief
 • Inkomend
 • Uitgaand
 • In de wacht
 • Bezig met wachten
 • Bezig met wachten
 • Inkomend of Uitgaand als de status van de sessie Inkomend of Uitgaand was
 • Onderbroken als de sessie de status Onderbroken had
 • Actief
 • Time-out opgetreden
 • Gesloten
 • Offline
Time-out opgetreden De time-out van de sessie is opgetreden omdat de time-outperiode die door de Beheerder is ingesteld is verstreken of vanwege een systeemtime-out (na twee weken).
 • Actief
 • Bezig met wachten
 • Inkomend
 • Uitgaand
 • Gesloten door technicus als de time-outperiode die door de Beheer is ingesteld is verstreken
 • geen in geval van een systeemtime-out
Bezig met wachten De klant heeft de applet gedownload en gestart, en daarna verbinding gemaakt met de poort van Rescue. Bezig met verbinden...
 • Actief
 • Inkomend
 • Uitgaand
 • Time-out opgetreden
 • Gesloten door wachtende klant
 • Er wordt opnieuw verbinding gemaakt
 • Opnieuw opstarten