HELP FILE

Automatisch starten uitstellen voor kanaalsessies

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Groepsleden vrijstellen van automatische toewijzing van wachtende sessies gedurende een instelbare periode na aanmelding bij de Technician Console.

Let op: Geldt alleen wanneer Wachtende sessies automatisch starten is ingeschakeld.
  1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Stel bij Technician Console > Automatisch starten na aanmelden uitstellen met in hoe lang u wilt dat de geselecteerde groepsleden zijn vrijgesteld van toewijzing aan wachtende kanaalsessies.
    Opmerking: De waarde 0 betekent dat er geen vrijstelling geldt.
  4. Sla de wijzigingen op.