HELP FILE


Automatisch starten uitstellen voor kanaalsessies

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Groepsleden vrijstellen van automatische toewijzing van wachtende sessies gedurende een instelbare periode na aanmelding bij de Technician Console.

Onthouden: Deze instelling is alleen van toepassing wanneer Auto-start waiting sessions is ingeschakeld.
  1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Onder Technician Console > Stel auto-start na aanmelding uit door stel de tijdsduur in gedurende welke u wilt dat de geselecteerde groepsleden worden vrijgesteld van de toewijzing van wachtkanaalsessies.

    Opmerking: Een waarde van 0 betekent geen uitstel.

  4. Sla de wijzigingen op.