HELP FILE


Auditrapport (Alles weergeven)

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Dit rapport toont per geselecteerd item de gegevens van elke uitgevoerde handeling van beheerders van de organisatiestructuur tijdens de geselecteerde periode.

Opmerking: Acties op bedrijfsniveau worden alleen weergegeven in het rapport als het rapport wordt gegenereerd voor de beheerder die de actie heeft uitgevoerd of voor een hoofdbeheerder.
Aangevraagd door
De beheerder die de actie heeft uitgevoerd. De weergegeven waarde is de naam van de beheerder zoals die is opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Eenheidstype
Het type organisatie-eenheid waarop een beheerder een actie uitvoert. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens. Mogelijke waarden zijn de volgende:
 • Kanaal
 • Technicusgroep
 • Technicus
 • Onbeheerde computergroep
 • Onbeheerde computer
 • Beheerdersgroep
 • Hoofdbeheerder
 • Beheerder
 • Koppeling beheerdersgroep
 • Koppeling beheerder
 • Externe-technicusgroep
 • Externe technicus
 • Externe koppeling
Eenheids-ID
Een automatisch gegenereerde, unieke ID van de organisatie-eenheid waarop een beheerder een actie uitvoert. Datatype: Integer. Datalengte: Ongespecificeerd.
Eenheidsnaam
De naam van de organisatie-eenheid waarop een beheerder een actie uitvoert. De weergegeven waarde is de naam van de organisatie-eenheid zoals die is opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 256 tekens.
Type wijziging
Het type wijzigingsactie dat door de beheerder wordt uitgevoerd. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens. Mogelijke waarden zijn de volgende:
 • Toevoegen
 • Verwijderen
 • Verplaatsen
 • Kopiëren
 • Toewijzen
 • Toewijzen ongedaan maken
 • Wijzigen
 • Weergeven
Laatste wijziging
De precieze tijd waarop de wijzigingsactie plaatsvond. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Sectie
De kop in het Rescue Administration Center waaronder de wijziging werd aangebracht. Datatype: String.Datalengte: ongespecificeerd.
Veld
Het veld onder de kop Sectie in het Rescue Administratiecentrum dat door de wijziging werd beïnvloed. Datatype: String.Datalengte: ongespecificeerd.
Oude waarde
De waarde van Veld vóórdat de wijzigingsactie werd uitgevoerd. Datatype: String.Datalengte: ongespecificeerd.
Oude actie
De status van Veld vóórdat de wijzigingsactie werd uitgevoerd. Datatype: String.Datalengte: ongespecificeerd. Mogelijke waarden zijn de volgende:
 • Ingeschakeld
 • Uitgeschakeld
 • Geselecteerd
 • Niet geselecteerd
 • Instellen
 • Niet ingesteld
 • Toegewezen
 • Niet toegewezen
 • Geblokkeerd
 • Niet geblokkeerd
 • Toegevoegd
 • Verwijderd
 • Sorteren
 • Onbekend
Nieuwe waarde
De waarde van Veld nadat de wijzigingsactie werd uitgevoerd. Datatype: String.Datalengte: ongespecificeerd.
Nieuwe actie
De status van Veld nadat de wijzigingsactie werd uitgevoerd. Datatype: String.Datalengte: ongespecificeerd. Mogelijke waarden zijn de volgende:
 • Ingeschakeld
 • Uitgeschakeld
 • Geselecteerd
 • Niet geselecteerd
 • Instellen
 • Niet ingesteld
 • Toegewezen
 • Niet toegewezen
 • Geblokkeerd
 • Niet geblokkeerd
 • Toegevoegd
 • Verwijderd
 • Sorteren
 • Onbekend