HELP FILE

Lijsten met toegestane sites en Rescue

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

We raden u aan de onderstaande LogMeIn-URL's toe te staan, zodat u zeker weet dat LogMeIn-diensten verbinding kunnen maken.

Belangrijk: voor informatie over de SaaS-producten van GetGo, Inc., een dochtermaatschappij van LogMeIn, Inc., bezoekt u deze pagina.
 • *.logmein.com, *.logmein.eu – de hoofdsite van LogMeIn
 • *.logmeinrescue.com, *.logmeinrescue.eu – voor de LogMeIn Rescue-service
 • *.logmeinrescue-enterprise.eu, *.logmeinrescue-enterprise.com – voor de accountspecifieke Rescue-functionaliteit (hoeven alleen te worden toegestaan voor Enterprise-accounts)
 • *.logmein-gateway.com – onderdeel van de LogMeIn Rescue-service
 • *.internap.net – voor updates van diverse LogMeIn-producten
 • *.internapcdn.net – voor updates van diverse LogMeIn-producten
 • *.LogMeIn123.com, *.LogMeIn123.eu – om verbinding te maken met LogMeIn Rescue-technici
 • *.123rescue.com – om verbinding te maken met LogMeIn Rescue-technici
 • *.support.me – om verbinding te maken met LogMeIn Rescue-technici
 • *.Rescuemobile.eu – om verbinding te maken met een Rescue-technicus
 • *.Rescuemobile.com – om verbinding te maken met een Rescue-technicus
 • *.oty.com – om verbinding te maken met een Rescue-technicus
 • * .logmeininc.com – de bedrijfswebsite van LogMeIn
 • * .lastpass.com, *.lastpass.eu – De toonaangevende oplossing voor wachtwoordbeheer van LogMeIn voor persoonlijk en zakelijk gebruik en voor tweeledige verificatie
Opmerking: Dit is inclusief de subdomeinen van deze domeinen. Het is daarom aan te raden jokertekens te gebruiken wanneer u alle LogMeIn-services op uw netwerk wilt toestaan (of blokkeren). De client/host-verbinding is een peer-to-peer-verbinding met 256-bits AES-tunnelversleuteling. De diensten zelf communiceren via poort 443 (HTTPS/SSL) en poort 80, dus in een firewall hoeven geen extra poorten te worden geopend.

IP-bereiken

Het is aan te raden om tijdens het toestaan of het blokkeren van LogMeIn-services voor uw netwerk waar mogelijk regels met jokertekens te gebruiken, zodat ook de subdomeinen van de hierboven genoemde domeinen worden opgenomen. Houd er rekening mee dat de client-to-host-verbinding gebruikmaakt van peer-to-peer-verbindingen, versleuteld met een 256-bits AES-tunnel.

Het gebruik van IP-bereiken in plaats van domeinnamen voor de configuratie van de firewall wordt afgeraden tenzij het absoluut noodzakelijk is. Onze IP-bereiken en de IP-bereiken van de netwerken van onze providers moeten namelijk periodiek geauditeerd en aangepast worden, zodat er extra onderhoudswerk voor uw netwerk zou ontstaan. Deze wijzigingen zijn nodig om ononderbroken maximale prestaties te kunnen bieden voor onze LogMeIn-producten. Onderhouds- en failovergebeurtenissen in onze infrastructuur kunnen ertoe leiden dat u verbinding maakt met servers binnen een van deze bereiken.

Als uw firewall voorzien is van een filter voor het controleren van content of toepassingsgegevens, kan dit tot een blokkade of latentie leiden. Dit wordt vermeld in de logbestanden van het filter. Om dit probleem aan te pakken moet u ervoor zorgen dat de domeinen of IP-bereiken niet worden gecontroleerd of gefilterd. U kunt dit doen door op te geven dat bepaalde domeinen of IP-bereiken worden uitgezonderd. Als uw beveiligingsbeleid vereist dat u expliciete domeinen of IP-bereiken specificeert, configureert u de firewall-uitzonderingen voor uitgaande TCP-poorten 8200, 443 en 80 en voor UDP-poorten 8200 and 1853 voor de LogMeIn-domeinen of -IP-bereiken, met inbegrip van domeinen en IP-bereiken van netwerken van externe providers.

We raden het af om IP-bereiken van LogMeIn expliciet toe te staan. Als het niet mogelijk is om URL's toe te staan, raadpleeg dan de lijst met IP-adressen van LogMeIn.

IP-bereiken van LogMeIn

CIDR-notatie Numeriek IP-bereik Netmask-notatie
63.251.34.0/24 63.251.34.0 – 63.251.34.255 63.251.34.0 255.255.255.0
63.251.46.0/23 63.251.46.0 – 63.251.47.255 63.251.46.0 255.255.254.0
64.74.17.0/24 64.74.17.0 – 64.74.17.255 64.74.17.0 255.255.255.0
64.74.18.0/23 64.74.18.0 – 64.74.19.255 64.74.18.0 255.255.254.0
64.74.103.0/24 64.74.103.0 – 64.74.103.255 64.74.103.0 255.255.255.0
64.94.18.0/24 64.94.18.0 – 64.94.18.255 64.94.18.0 255.255.255.0
64.94.46.0/23 64.94.46.0 – 64.94.47.255 64.94.46.0 255.255.254.0
64.95.128.0/23 64.95.128.0 – 64.95.129.255 64.95.128.0 255.255.254.0
66.150.108.0/24 66.150.108.0 – 66.150.108.255 66.150.108.0 255.255.255.0
67.217.80.0/23 67.217.80.0 – 67.217.81.255 67.217.80.0 255.255.254.0
69.25.20.0/23 69.25.20.0 – 69.25.21.255 69.25.20.0 255.255.254.0
69.25.247.0/24 69.25.247.0 – 69.25.247.255 69.25.247.0 255.255.255.0
95.172.70.0/24 95.172.70.0 – 95.172.70.255 95.172.70.0 255.255.255.0
111.221.57.0/24 111.221.57.0 – 111.221.57.255 111.221.57.0 255.255.255.0
212.118.234.0/24 212.118.234.0 – 212.118.234.254 212.118.234.0 255.255.254.0
46.137.118.35/32 46.137.118.35 – 46.137.118.35 46.137.118.35 255.255.255.255
54.154.227.245/32 54.154.227.245 – 54.154.227.245 54.154.227.245 255.255.255.255
54.75.205.153/32 54.75.205.153 – 54.75.205.153 54.75.205.153 255.255.255.255
79.125.88.65/32 79.125.88.65 – 79.125.88.65 79.125.88.65 255.255.255.255
176.34.175.41/32 176.34.175.41 – 176.34.175.41 176.34.175.41 255.255.255.255
18.202.5.124/32 18.202.5.124 – 18.202.5.124 18.202.5.124 255.255.255.255
54.170.31.64/32 54.170.31.64 – 54.170.31.64 54.170.31.64 255.255.255.255
54.73.215.233/32 54.73.215.233 – 54.73.215.233 54.73.215.233 255.255.255.255
54.220.196.131/32 54.220.196.131 – 54.220.196.131 54.220.196.131 255.255.255.255
176.34.201.99/32 176.34.201.99 – 176.34.201.99 176.34.201.99 255.255.255.255
52.210.249.247/32 52.210.249.247 – 52.210.249.247 52.210.249.247 255.255.255.255
54.217.134.155/32 54.217.134.155 – 54.217.134.155 54.217.134.155 255.255.255.255
63.33.145.40/32 63.33.145.40 – 63.33.145.40 63.33.145.40 255.255.255.255
54.246.98.107/32 54.246.98.107 – 54.246.98.107 54.246.98.107 255.255.255.255
52.49.175.18/32 52.49.175.18 – 52.49.175.18 52.49.175.18 255.255.255.255

IP-bereiken van externe partijen

U dient ook IP-bereiken voor deze externe services toe te voegen aan uw goedgekeurde IP-adressen:

E-maildomeinen

We raden u aan om de volgende e-maildomeinen toe te staan en toe te voegen aan uw spamfilters. Deze worden gebruikt voor uitnodigingen en correspondentie van ons en van de LogMeIn-software.

 • @m.logmein.com
 • @t.logmein.com
 • @logmeinrescue.com
 • @logmein.com
 • @m.lastpass.com
 • @t.lastpass.com

IP-adressen LogMeIn-servers/-datacenters voor gebruik in firewall-configuraties

Equivalente specificaties in 3 gangbare indelingen

Toegewezen bereik per blok Numeriek IP-adresbereik Netmask-notatie CIDR-notatie
Blok 1 216.115.208.0 – 216.115.223.255 216.115.208.0 255.255.240.0 216.115.208.0/20
Blok 2 216.219.112.0 – 216.219.127.255 216.219.112.0 255.255.240.0 216.219.112.0/20
Blok 3 67.217.64.0 – 67.217.95.255 67.217.64.0 255.255.224.0 67.217.64.0/19
Blok 4 173.199.0.0 – 173.199.63.255 173.199.0.0 255.255.192.0 173.199.0.0/18
Blok 5 206.183.100.0 – 206.183.103.255 206.183.100.0 255.255.252.0 206.183.100.0/22
Blok 6 68.64.0.0 – 68.64.31.255 68.64.0.0 255.255.224.0 68.64.0.0/19
Blok 7 23.239.224.0 – 12.239.255.255 23.239.224.0 255.255.224.0 23.239.224.0/19
Blok 8 202.173.24.0 – 202.173.31.255 202.173.24.0 255.255.248.0 202.173.24.0/21
Blok 9 78.108.112.0 – 78.108.127.255 78.108.112.0 255.255.240.0 78.108.112.0/20
Blok 10 185.36.20.0 – 185.36.23.255 185.36.20.0 255.255.252.0 185.36.20.0/22
Blok 11 188.66.40.0 – 188.66.47.255 188.66.40.0 255.255.248.0 188.66.40.0/21
Blok 12 45.12.196.0 – 45.12.199.255 45.12.196.0 255.255.252.0 45.12.196.0/22
Blok 13 162.250.60.0 – 162.250.63.255 162.250.60.0 255.255.252.0 162.250.60.0/22
Blok 14 199.36.248.0 – 199.36.251.255 199.36.248.0 255.255.252.0 199.36.248.0/22
Blok 15 199.87.120.0 – 199.87.123.255 199.87.120.0 255.255.252.0 199.87.120.0/22
Blok 16 103.15.16.0 – 103.15.19.255 103.15.16.0 255.255.252.0 103.15.16.0/22
Blok 17 64.74.17.0 – 64.74.17.255 64.74.17.0 255.255.255.0 64.74.17.0/24
Blok 18 64.74.18.0 – 64.74.19.255 64.74.18.0 255.255.254.0 64.74.18.0/23
Blok 19 64.74.103.0 – 64.74.103.255 64.74.103.0 255.255.255.0 64.74.103.0/24
Blok 20 64.94.18.0 – 64.94.18.255 64.94.18.0 255.255.255.0 64.94.18.0/24
Blok 21 64.94.46.0 – 64.94.47.255 64.94.46.0 255.255.254.0 64.94.46.0/23
Blok 22 64.95.128.0 – 64.95.129.255 64.95.128.0 255.255.254.0 64.95.128.0/23
Blok 23 66.150.108.0 – 66.150.108.255 66.150.108.0 255.255.255.0 66.150.108.0/24
Blok 24 69.25.20.0 – 69.25.21.255 69.25.20.0 255.255.254.0 69.25.20.0/23
Blok 25 69.25.247.0 – 69.25.247.255 69.25.247.0 255.255.255.0 69.25.247.0/24
Blok 26 95.172.70.0 – 95.172.70.255 95.172.70.0 255.255.255.0 95.172.70.0/24
Blok 27 111.221.57.0 – 111.221.57.255 111.221.57.0 255.255.255.0 111.221.57.0/24