product icon

Aangepaste velden activeren voor privésessies

  Dit artikel geeft richtlijnen voor Beheerders van rescue.

  De aangepaste velden verschijnen in de Technician Console in het dialoogvenster Nieuwe sessie maken. De technicus ziet deze velden tijdens het maken van een nieuwe sessie.

  1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
  2. Selecteer het tabblad Instellingen.
  3. Kies onder Aangepaste velden (privésessies) uit de volgende opties:
   • Selecteer Ingeschakeld om een aangepast veld te activeren. Het veld wordt dan weergegeven in het dialoogvenster Nieuwe sessie maken
   • Selecteer Verplicht voor elk veld dat de technicus moet invullen voordat een nieuwe sessie kan worden gegenereerd.
   • Selecteer Open tekst als u wilt dat de technicus een tekst kan invoeren in het tekstvak bij het veld (maximaal 64 tekens)
   • Selecteer Vervolgkeuzelijst als u een vervolgkeuzelijst met opties aan een veld wilt toevoegen
  4. Sla de wijzigingen op.
   • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
   • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
   • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen voor alle technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.
  Artikel voor het laatst bijgewerkt: 27 september, 2022