HELP FILE

Aangepaste Velden Activeren voor Privésessies

LogMeIn Rescue Beheercentrum

De Aangepaste Velden verschijnen in de Technician Console in het dialoogvenster Nieuwe sessie maken. De technicus ziet deze velden wanneer hij een nieuwe sessie creëert.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. In Aangepaste Velden (Privésessies), kiest u uit de volgende opties:
  • Selecteer Ingeschakeld om een Aangepast Veld te activeren. Het zal worden weergegeven in het dialoogvenster Nieuwe sessie maken
  • Selecteer Verplicht voor elk veld dat de technici moet invullen voordat een nieuwe sessie kan worden gegenereerd.
  • Selecteer Open tekst als u wilt dat de technicus een tekst in het bij het veld horende tekstvenster kan invoeren (max. 64 tekens).
  • Selecteer Vervolgkeuze om aan een veld een vervolgkeuzemenu en keuzes toe te voegen.
 4. Sla de wijzigingen op.