HELP FILE

Wat kan de klant doen?

Tijdens een Rescue Lens-sessie kan de klant de volgende handelingen verrichten:

Afbeelding 1. Lens door de ogen van de klant

Chatten
De klant kan chatten met de technicus. De klant kan het chatvenster op het scherm van het mobiele apparaat vergroten of minimaliseren door naar boven of naar beneden te vegen.
Verbinding verbreken
De klant kan op elk gewenst moment tijdens de sessie de Verbinding verbreken.
Streaming pauzeren
De klant kan op elk gewenst moment tijdens de sessie de Streaming pauzeren.

Wanneer de klant op Streaming pauzeren tikt, wordt alleen de camerastream onderbroken. De supportsessie in de Technician Console blijft actief.

De camerastream wordt automatisch onderbroken zodra de Rescue Lens-app naar de achtergrond wordt gebracht.

Audio dempen/weer inschakelen
Tijdens Lens-sessies met audio kan de klant de microfoon dempen.
Belangrijk: De audioverbinding van Lens wordt automatisch gedempt als er een gesprek binnenkomt op het apparaat van de klant.
Zaklamp inschakelen
In een donkere omgeving kan de klant op deze knop tikken om de zaklampfunctie van het mobiele apparaat in te schakelen.
Beperking: Op Android-apparaten is de zaklamp alleen beschikbaar tijdens een actieve camerastream.