HELP FILE


Wat kan de klant doen?

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Tijdens een Lens sessie kan de klant de volgende acties uitvoeren.


Afbeelding 1. Lens door de ogen van de klant

Chatten
De klant kan chatten met de technicus. De klant kan het chatvenster op het scherm van het mobiele apparaat vergroten of minimaliseren door naar boven of naar beneden te vegen.
Verbinding verbreken
De klant kan op elk gewenst moment tijdens de sessie de Verbinding verbreken.
Streaming pauzeren
De klant kan op elk gewenst moment tijdens de sessie de Streaming pauzeren.

Wanneer de klant op Streaming pauzeren tikt, wordt alleen de camerastream onderbroken. De supportsessie in de Technician Console blijft actief.

De camerastream wordt ook gepauzeerd wanneer de Lens naar de achtergrond gaat.

Audio dempen/weer inschakelen
Tijdens Lens-sessies met audio kan de klant de microfoon dempen.
Belangrijk: De audioverbinding van de Lens wordt automatisch gedempt bij een inkomende oproep naar het toestel van de klant.
Zaklamp inschakelen
In een donkere omgeving kan de klant op deze knop tikken om de zaklampfunctie van het mobiele apparaat in te schakelen.
Beperking: Op Android-toestellen is de zaklamp alleen beschikbaar tijdens een actieve camerastream.