HELP FILE

Rapport Overgedragen sessies

Dit rapport toont gegevens van iedere overdracht door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode.

Iedere regel heeft betrekking op één overdracht.

Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Overdrachttijd
De precieze tijd van de overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Wachttijd
De tijd voordat de klant de sessie afbreekt of opnieuw wordt overgedragen. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen door
Degene die de overdracht heeft gestart. De waarde System wordt geretourneerd voor kanaalsessies die automatisch worden overgedragen volgens de regels die zijn ingesteld bij Instellingen > Sessiebeheer > Wachtende sessies automatisch overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen van
De technicus of het kanaal waarvandaan de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen aan
De technicus of het kanaal waarheen de sessie is overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Opmerking bij overdracht
De waarde van het veld Opmerking in het dialoogvenster Sessie overdragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overdrachtstijd
De hoeveelheid tijd in overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.