HELP FILE


Standaarden voor besturing op afstand configureren

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Instellen hoe sessies voor besturing op afstand moeten werken voor een geselecteerde technicusgroep.

Schermopname instellen

Instellen hoe en wanneer Lens-sessies worden opgenomen.

Beperking: Schermopname is alleen beschikbaar voor de Technician Console.
 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Maak onder Schermopname een keuze uit de volgende opties:
  Optie Beschrijving
  Gedwongen schermopname Kies deze optie om alle Lens-sessies op te nemen die worden uitgevoerd door leden van de geselecteerde technicusgroep.
  Locatie voor schermopname Selecteer een centrale locatie voor het opslaan van uw opgenomen sessies. U kunt de sessies lokaal opslaan, of op een netwerklocatie of een FTP-, HTTP- of HTTPS-server.
  Voorbeelden:
  • Netwerk: \\computer\directorypad. Bijvoorbeeld \\support\opnames
  • Lokaal: C:\opnames
  • Externe server:

   ://:@:

   waarbij staat voor ftp, http of https. Bijvoorbeeld ftp://gebruiker:wachtwoord@bedrijf.org:21/opnames
  Beperking: Voor technici die in Technician Console voor Mac werken, is het uploaden van schermopnamen naar een HTTP- of HTTPS-server niet mogelijk.
  Tip: Gebruikersnaam en wachtwoord in de URL zijn alleen vereist als de host of de proxy om verificatie vraagt. Als de aanmeldingsgegevens niet aan de URL worden toegevoegd, zal de Technician Console om de aanmeldingsgegevens vragen. Het is weliswaar toegestaan de aanmeldingsgegevens in de URL te vermelden, maar dit wordt niet aanbevolen.
  Uitgesteld uploaden van schermopnames Standaard vindt het uploaden van schermopnames naar de opslag in real-time plaats tijdens de sessie. Dit werkt goed in een omgeving met veel bandbreedte, maar het kan tot problemen leiden wanneer een technicus een verbinding met weinig bandbreedte gebruikt. Selecteer Uitgestelde upload van schermopnames om alle schermopnames tijdelijk op de lokale schijf van de technicus op te slaan, en deze vervolgens te uploaden naar de locatie voor schermopnames zodra er voldoende bandbreedte beschikbaar is. Als de Technician Console wordt gesloten tijdens het uploaden van een bestand, wordt het uploadproces weer hervat zodra de Technician Console opnieuw is opgestart. Als u FTP, HTTP of HTTPS selecteert als Locatie van schermopname, wordt uitgestelde upload automatisch ingeschakeld, onafhankelijk van uw instellingen.
 4. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
  • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen voor alle technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.