HELP FILE


Aangepaste velden configureren

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Met aangepaste velden kunt u informatie verzamelen over klanten of sessies.

Namen van aangepaste velden

Met aangepaste velden kunt u informatie verzamelen over klanten of sessies. Stel de namen in van de velden die worden weergegeven in rapporten en in de Technician Console.

 1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
 2. Stel onder Aangepaste velden de namen van de verschillende velden in.
  Optie Beschrijving
  Naam voor naamveld Dit veld wordt gebruikt als identificatiecode voor de sessie. Sommige organisaties gebruiken liever een werknemersnummer of een ID-code in plaats van een naam.
  Naam voor aangepaste velden Dit zijn andere identificatiecodes voor sessies. Technici kunnen deze velden toevoegen als kolommen in hun Sessielijst. Technici met toegangsrechten voor in-line bewerking van wachtrijen kunnen de waarden bewerken die tijdens een sessie in dit veld worden ingevoerd.
 3. Klik op Wijzigingen opslaan.
Onthouden: De standaardtaal die wordt gebruikt door de Administration Center Organization Tree en Custom Fields op het tabblad Global Settings wordt ingesteld op basis van de taal die wordt gebruikt op het moment dat u zich registreert voor een LogMeIn Rescue Lens-account. Deze functie beschermt uw aangepaste velden en de namen van items in de organisatiestructuur tegen ongewenste wijzigingen.

Aangepaste velden activeren voor privésessies

De aangepaste velden verschijnen in de Technician Console in het dialoogvenster Nieuwe sessie maken. De technicus ziet deze velden tijdens het maken van een nieuwe sessie.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Kies onder Aangepaste velden (privésessies) uit de volgende opties:
  • Selecteer Ingeschakeld om een aangepast veld te activeren. Het veld wordt dan weergegeven in het dialoogvenster Nieuwe sessie maken
  • Selecteer Verplicht voor elk veld dat de technicus moet invullen voordat een nieuwe sessie kan worden gegenereerd.
  • Selecteer Open tekst als u wilt dat de technicus een tekst kan invoeren in het tekstvak bij het veld (maximaal 64 tekens)
  • Selecteer Vervolgkeuzelijst als u een vervolgkeuzelijst met opties aan een veld wilt toevoegen
 4. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
  • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen voor alle technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.