HELP FILE

Rapport Sessie (Samenvatting)

Dit rapport toont cumulatieve gegevens van alle sessies door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode

Aantal sessies
Het totaal aantal verwerkte enquêtes. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Gemiddelde sessietijd
De gemiddelde duur van de sessies. De totale sessietijd gedeeld door het aantal sessies. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale sessietijd
De totale lengte van alle sessies. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Gemiddelde ophaaltijd
De gemiddelde verstreken tijd tussen het begin van de wachtstatus en het starten van de sessie door de technicus. Vanuit het perspectief van de klant is dit de tijd dat de klant het bericht Wacht op technicus ziet. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale ophaaltijd
Voor alle sessies, de totale verstreken tijd tussen het begin van de wachtstatus en het starten van de sessie door de technicus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Gemiddelde actieve tijd
De gemiddelde tijd in de actieve status. De actieve tijd is de tijd die is verstreken tussen het ophalen (status Actief) en afsluiten (status Gesloten) van een sessie, exclusief onderbrekingstijd, overdrachtstijd, herstarttijd en herverbindingstijd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale actieve tijd
De totale tijd in de actieve status voor alle sessies. De actieve tijd is de tijd die is verstreken tussen het ophalen (status Actief) en afsluiten (status Gesloten) van een sessie, exclusief onderbrekingstijd, overdrachtstijd, herstarttijd en herverbindingstijd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Gemiddelde werktijd
De werktijd is de werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens een sessie. Dit is de tijd die de technicus daadwerkelijk doorbrengt met het gebruiken van de functies van de Technician Console: (1) de sessie moet geselecteerd zijn (2) en er moet een actieve verbinding met de applet zijn, (3) terwijl de Technician Console in focus is en (4) de status van de technicus niet 'Afwezig' is. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale werktijd
De totale gebruikstijd van de Technician Console tijdens alle sessies. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Gemiddelde onderbrekingstijd
De gemiddelde tijd in de onderbrekingsstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale onderbrekingstijd
De totale tijd in de onderbrekingsstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Gemiddelde overdrachtstijd
De gemiddelde tijd in de overdrachtsstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale overdrachtstijd
De totale tijd in de overdrachtsstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Gemiddelde herstarttijd
De gemiddelde tijd in de herstartstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale herstarttijd
De totale tijd in de herstartstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Gemiddelde herverbindingstijd
De gemiddelde tijd in de herverbindingsstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale herverbindingstijd
De totale tijd in de herverbindingsstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Langste sessietijd
De tijdsduur van de langste sessie. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Aantal gemiste sessies
Het aantal sessies dat nooit is opgehaald (die nooit de actieve status hebben gekregen). Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.