HELP FILE


Sessiegegevens naar een URL-adres sturen (Verzenden naar URL)

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Posten naar URL

De functie Posten naar URL wordt in combinatie met CRM integratie-API's (met name requestPINCode) gebruikt om een volledige set integratietools voor CRM- of andere toepassingen te ondersteunen.

Beperking: Alleen beschikbaar voor Desktop Technician Console en browsergebaseerde Technician Console.

Met behulp van Posten naar URL kunt u uw eigen serverscript hosten voor de door u gewenste afhandeling en verwerking van de Rescue-sessiegegevens. Voorbeelden van mogelijk gebruik zijn database-import en e-mailmeldingen.

Hoe het werkt

 • De Rescue Lens-technicus start een supportsessie.
 • Aan het begin en/of eind van een sessie worden de sessiegegevens via HTTP Post of XML overgedragen naar de opgegeven URL.
 • Uw script verwerkt de gegevens volgens de instructies in uw code.

Variabelen voor Posten naar URL

Dit zijn de variabelen die worden verzonden via de functie Posten naar URL.

[...] wordt vervangen door de werkelijke waarde. Bij deze methode wordt een XML-verzoek naar uw URL gestuurd. Dit verzoek kunt u afhandelen via een XML-parser.

Gegevens Rescue-sessie Beschrijving
[...] Rescue Sessie-ID
[...] Technicus-ID
[...] SSO-ID van technicus (ingesteld op het tabblad Organisatie in het Beheercentrum)
[...] Naam van technicus (ingesteld in het tabblad Organisatie)
[...] E-mailadres van de technicus (zoals ingesteld op het tabblad Organisatie)
[...] Beschrijving van technicus (ingesteld in het tabblad Organisatie)
[...] Geretourneerde waarde voor het Naamveld (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen van het Beheercentrum)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 1 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 2 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 3 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 4 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 5 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor het Traceringsveld; meestal gebruikt voor het omzetten van Rescue-sessies naar een CRM-systeem
[...] Transcript van alle chatteksten sinds de laatste post
[...] Aantekeningen opgeslagen door de technicus
[...] De tijd in seconden tussen het begin van de wachtstatus en het starten van de sessie (Actieve status)
[...] De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief (UTC)
[...] De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Afgesloten of Time-Out (UTC)
[...] De werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens de sessie (tot de post) in seconden
[...] De precieze tijd van de laatste actie door de technicus in de Technician Console (UTC)
[...] De hoeveelheid gegevens die overgedragen zijn tijdens de sessie (tot de post) in bytes
[...] Het platform van het apparaat van de klant
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 1 van de technicusenquête (ingesteld in het tabblad Instellingen)
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 2 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 3 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 4 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 5 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 6 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 7 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 8 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 9 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 10 van de technicusenquête

Op basis van HTTP POST

Bij deze methode wordt de URL verzonden met de POST-variabelen aan het einde. Dit is hetzelfde als het verzenden van een HTML-formulier. De variabelen volgen dezelfde naamgevingsconventie als bij de XML-indeling.
https://example.com/script.aspx]?SessionID=[...]&TechID=[...]&TechSSOID=[...]
&TechDescr=[...]&CField0=[...]&CField1=[...]&CField2=[...]&CField3=[...]&CField4=[...]
&CField5=[...]&Tracking0=[...]&ChatLog=[...]&Notes=[...]&WaitingTime=[...]
&PickupTime=[...]&ClosingTime=[...]&WorkTime=[...]&LastActionTime=[...]&Transmitted=[...]
&TSurvey0=[...]&TSurvey1=[...]&TSurvey2=[...]&TSurvey3=[...]&TSurvey4=[...]&TSurvey5=[...]
&TSurvey6=[...]&TSurvey7=[...]&TSurvey8=[...]&TSurvey9=[...]
Opmerking: De HTTP POST-optie werkt met werkelijke POST-gegevens. De GET-methode zal niet goed werken.

Sessiegegevens naar een URL sturen

Met deze functie kunt u de Rescue Lens-sessiegegevens van uw technici laten posten naar een script dat u op uw eigen server plaatst.

Om deze functie te kunnen implementeren, is het goed dat u ervaring heeft met het afhandelen van webformulieren of XML-data. Voor deze functie moet u een doelpagina (URL) coderen en hosten waarheen de gegevens worden gestuurd.
Let op: LogMeIn geeft geen ondersteuning bij het opsporen van problemen in code.
Beperking: Alleen beschikbaar voor Desktop Technician Console en browsergebaseerde Technician Console.
 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Voer onder Export van sessiegegevens de URL in waarheen u sessiegegevens wilt posten.

  U kunt in de volgende gevallen gegevens posten:

  • Elke keer dat een sessie wordt gestart (elke keer dat de sessie de status Actief krijgt)
  • Alleen wanneer een sessie voor de eerste keer wordt gestart (de eerste keer dat de sessie de status Actief krijgt)
  • Wanneer een sessie wordt beëindigd (als de sessie de status Gesloten krijgt)
  • Wanneer een sessie wordt onderbroken doordat deze wordt gepauzeerd of overgedragen naar een technicus
  • Wanneer de Technician Console wordt vernieuwd of gesloten

  • Voer een URL-adres in dat toegankelijk is voor uw technici. Bijvoorbeeld: http://webserver/pad
  • Voor authenticatie gebruikt u deze notatie: http://[gebruikersnaam]:[wachtwoord]@webserver/pad
 4. Kies ervoor de sessiegegevens als HTML-formulierparameters of als XML-gegevens te posten.
 5. Standaard wordt het volledige logbestand van de chat verzonden. Om in te stellen hoe chatgegevens worden verzonden, maakt u een selectie uit de volgende opties:
  • Selecteer Chat-tekst verwijderen uit verzending naar URL om alleen systeemberichten te versturen. Alle chat-communicatie tussen de technicus en de klant wordt dan weggelaten.
  • Selecteer Chat-tekst uit het geheugen van het Rescue-datacenter verwijderen om te zorgen dat alleen systeemberichten worden doorgestuurd naar het Rescue-datacenter wanneer een sessie wordt overgedragen of onderbroken, of wanneer de browser waarin de Technician Console draait, tijdens een sessie wordt vernieuwd of afgesloten. Alleen systeemberichten worden aan het einde van een sessie verstuurd.

  Resultaat:

 6. Sla de wijzigingen op.
  • Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep.
  • Klik op Wijzigingen opslaan naar subgroepen om de instellingen toe te passen op de huidige technicusgroep en alle bijbehorende subgroepen.
  • Klik op Instellingen opslaan in alle groepen om dezelfde instellingen voor alle technicusgroepen binnen uw organisatie toe te passen.