HELP FILE

Rapport Gemiste sessies (Alles weergeven)

Dit rapport toont de gegevens van iedere individuele sessie die is gemist door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode

Een gemiste sessie is een sessie die in de wachtrij komt en nooit de Actieve status krijgt.

Iedere regel representeert een gemiste sessie.

Starttijd
De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de wachtstatus. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Eindtijd
De precieze tijd waarop de klant de sessie heeft beëindigd (status Afgesloten) of waarop een time-out van de sessie is opgetreden (status Time-out). Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Wachttijd
De tijdsduur van de begintijd tot de eindtijd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Sessietype
De gebruikte technologie aan de zijde van de klant. Datatype: String. Datalengte: 100 tekens. Mogelijke waarden zijn:
  • Mobiele applet
  • Calling Card
  • Instant Chat
  • Onbeheerd
  • Op het LAN-netwerk verbinden
  • Applet
Status
De laatste status aan het einde van de sessie. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
[Aangepaste Velden]
De namen van deze kolommen zijn afkomstig van deze instellingen: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor aangepast veld. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Tracerings-ID
Een aangepast veld voor het koppelen van Rescue-sessies aan een CRM-systeem of voor andere administratieve doeleinden. Datatype: String. Datalengte: 256 tekens.
IP van klant
Het IP-adres van de klant. Datatype: String. Datalengte: 15 tekens.
Privésessie
Voor privésessies toont deze kolom de naam van de startende technicus. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Kanaal
Voor kanaalsessies: de naam van het inkomende kanaal. Datatype: String. Datalengte: 64 tekens.
Technicusgroep
De naam van de technicusgroep waartoe de technicus behoorde tijdens de gemiste sessie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.