HELP FILE


Rapport Aanmeldingen (Samenvatting)

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Dit rapport toont cumulatieve aanmeldingsgegevens voor leden van de geselecteerde unit binnen de geselecteerde periode.

Dit rapport kan door elke organisatorische unit worden gegenereerd.

Iedere rij representeert één lid van de organisatie.

Name
De naam van de gebruiker zoals geregistreerd in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Gebruikers-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
E-mailadres
Het e-mailadres van de -gebruiker, zoals geregistreerd in het veld Email op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Korte naam
De bijnaam van de gebruiker zoals vastgelegd in het veld Bijnaam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Groep
De naam van de beheerdersgroep of technicusgroep waartoe de gebruiker behoorde op het moment van aanmelden. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Gebruiker aangemaakt op
De datum waarop de gebruiker aan de organisatie werd toegevoegd met een geldige naam en e-mail in het tabblad Organisatie. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Aantal aanmeldingen
Het aantal unieke aanmeldingsgebeurtenissen die zijn vastgelegd in de geselecteerde periode. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Gemiddelde aanmeldingstijd
De gemiddelde tijd dat u ingelogd bent op . Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale aanmeldingstijd
De totale tijd die is ingelogd op . Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale tijd bezig
De totale tijd in de status Bezig. Wordt alleen voor technici gerapporteerd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale tijd afwezig
De totale tijd in de status Afwezig. Wordt alleen voor technici gerapporteerd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
Totale tijd niet-actief
De niet-actieve tijd is de tijd dat een technicus is aangemeld bij de Technician Console, maar geen sessies heeft. De niet-actieve tijd eindigt zodra een sessie een willekeurige status krijgt in de Technician Console. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.