HELP FILE

Integreren van Rescue met Andere (CRM) systemen

LogMeIn Rescue-integratieservices biedt u via bepaalde standaard webservices extern toegang tot uw supportsessiegegevens.

Deze serviceopties kunnen worden opgeroepen via SOAP en tevens via de HTTP GET- en POST-methoden, zodat u ze gemakkelijk kunt integreren met externe toepassingen en systemen. Aanmeldingsverificatie, creëren van sessies op afstand en ophalen van sessiegegevens zijn slechts enkele van de beschikbare API-mogelijkheden.

Supportverklaring

Voor API-integratie met welk platform dan ook is software-ontwikkeling vereist. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de integratie te plannen, te financieren en te ontwikkelen.

Het ondersteuningsteam van LogMeIn kan u met het volgende helpen:

  • Algemene assistentie, overzichten en documentatie
  • Probleemoplossing naar beste vermogen wanneer er een integratie-oplossing is geïmplementeerd
Het ondersteuningsteam van LogMeIn kan geen gedetailleerde assistentie verlenen:
  • Geen gedetailleerde ontwikkelingsondersteuning
  • Geen code voor klanten schrijven
  • Geen debugging van code van de klant

Iedere klant blijft zelf verantwoordelijk voor het bouwen, verifiëren en debuggen van de eigen code.