HELP FILE

De technicusenquête configureren

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Beheerders kunnen een enquête op maat maken en activeren die aan het einde van een sessie door de technicus moet worden ingevuld.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Selecteer onder Technicusenquête de gewenste opties:
  Optie Beschrijving
  Geen technicusenquête Kies Geen technicusenquête als u niet wilt dat uw technici een enquête invullen aan het einde van de sessie.
  Rescue-technicusenquête gebruiken Kies Rescue technicusenquête gebruiken om antwoorden te verzamelen met behulp van een standaard Rescue enquête-interface. Het formulier kan maximaal tien vragen bevatten, elk met vijf vooraf gedefinieerde antwoordmogelijkheden of met open antwoordmogelijkheden. De enquête wordt aan het einde van de sessie aan de technici getoond. De resultaten van de enquête worden weergegeven in het rapport van de technicusenquête, dat in het tabblad Rapporten wordt aangemaakt.
  Zelf-gehoste technicusenquête gebruiken Kies Zelf-gehoste technicusenquête gebruiken om technici door te sturen naar een zelf-gehoste enquête of een externe enquêtetool. Voer de URL van uw enquête in het URL-veld in. Technici worden aan het einde van de sessie doorgestuurd naar de opgegeven site. In dit geval worden de gegevens van de enquête niet vermeld in het rapport Technicusenquête. In plaats daarvan wordt het systeem van de zelf-gehoste enquête of de externe site gebruikt.
  Voeg extra Rescue-sessiedetails toe aan deze URL Wanneer u gebruikmaakt van een zelf-gehoste of een externe enquête, selecteert u Voeg extra Rescue-sessiedetails toe aan deze URL om de waarde van de sessie-ID en de aangepaste velden naar de enquête te sturen. De volgende gegevens worden aan de enquête-URL toegevoegd:
  RescueSessionID=xxxxxxxxx&CField0=xxxxx&CField1=xxxxx&​CField2=xxxxx&CField3=xxxxx&CField4=xxxxx&​CField5=xxxxx
  Deze parameters kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een Rescue-rapport om te zetten in een extern rapport. Uw enquête moet worden gecodeerd om deze parameters te accepteren via een GET-verzoek.
  Opmerking: CField0, CField1 enzovoort hebben betrekking op Naam voor naamveld en andere aangepaste velden die zijn ingesteld in het tabblad Algemene instellingen. De waarden die aan de enquête worden doorgegeven, zijn de waarden die worden ingevoerd wanneer de sessie wordt gegenereerd.
 4. Klik op de knop Bewerken bij een vraag. Het vak Voer hier uw vraag in wordt geactiveerd.
 5. Voer uw vraag in.
 6. Kies het vraagtype:
  • open vraag
  • vervolgkeuzelijst
 7. Selecteer verplicht als technici verplicht zijn de vraag te beantwoorden.
 8. Selecteer inschakelen om de vraag te activeren. De vraag wordt opgenomen in de enquête.
 9. Klik op Toepassen wanneer u tevreden bent met de vraag.
 10. Voeg desgewenst meer vragen toe.
 11. Sla de wijzigingen op.
Tip: Om de resultaten van de enquête te bekijken, gaat u naar het tabblad Rapporten en genereert u een rapport Technicusenquête.