HELP FILE

Namen van aangepaste velden

LogMeIn Rescue Beheercentrum

Met aangepaste velden kunt u informatie verzamelen over klanten of sessies. Stel de namen in van de velden die worden weergegeven in rapporten en in de Technician Console.

  1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
  2. Stel onder Aangepaste velden de namen van de verschillende velden in.
    Optie Beschrijving
    Naam voor naamveld Dit veld wordt gebruikt als identificatiecode voor de sessie. Sommige organisaties gebruiken liever een werknemersnummer of een ID-code in plaats van een naam.
    Naam voor aangepaste velden Dit zijn andere identificatiecodes voor sessies. Technici kunnen deze velden toevoegen als kolommen in hun Sessielijst. Technici met toegangsrechten voor in-line bewerking van wachtrijen kunnen de waarden bewerken die tijdens een sessie in dit veld worden ingevoerd.
  3. Klik op Wijzigingen opslaan.
Belangrijk: Welke taal standaard wordt gebruikt in de organisatiestructuur van het Beheercentrum en de aangepaste velden op het tabblad Algemene instellingen, is afhankelijk van de taal die wordt gebruikt op het moment dat u zich registreert voor een LogMeIn Rescue Lens-account. Deze functie beschermt uw aangepaste velden en de namen van items in de organisatiestructuur tegen ongewenste wijzigingen.