HELP FILE

Aangepaste velden activeren voor privésessies

LogMeIn Rescue Beheercentrum

De aangepaste velden verschijnen in de Technician Console in het dialoogvenster Nieuwe sessie maken. De technicus ziet deze velden tijdens het maken van een nieuwe sessie.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. Kies onder Aangepaste velden (privésessies) uit de volgende opties:
  • Selecteer Ingeschakeld om een aangepast veld te activeren. Het veld wordt dan weergegeven in het dialoogvenster Nieuwe sessie maken
  • Selecteer Verplicht voor elk veld dat de technicus moet invullen voordat een nieuwe sessie kan worden gegenereerd.
  • Selecteer Open tekst als u wilt dat de technicus een tekst kan invoeren in het tekstvak bij het veld (maximaal 64 tekens)
  • Selecteer Vervolgkeuzelijst als u een vervolgkeuzelijst met opties aan een veld wilt toevoegen
 4. Sla de wijzigingen op.