HELP FILE


Een beheerdersgroep maken

Een beheerder kan slechts tot één beheerdersgroep tegelijk behoren. U kunt beheerdersgroepen toevoegen aan andere beheerdersgroepen.

Deze optie is alleen beschikbaar voor hoofdbeheerders.

  1. Klik met de rechtermuisknop op de locatie in de organisatie waar u de nieuwe beheerdersgroep wilt toevoegen en klik op Groep maken.
    • Om de nieuwe beheerdersgroep toe te voegen op het hoofdniveau, klikt u met de rechtermuisknop op Beheerders in de organisatiestructuur
    • Om de nieuwe beheerdersgroep als een subgroep van een bestaande beheerdersgroep toe te voegen, klikt u met de rechtermuisknop in de organisatiestructuur op de gewenste groep

    Resultaat: Een nieuwe beheerdersgroep wordt aan de organisatiestructuur toegevoegd op de gekozen locatie.

  2. Typ een Groepsnaam en een Beschrijving.
  3. Selecteer onder Status de optie Ingeschakeld om de groep te activeren.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan.