HELP FILE


Rapport Verstrekking klantenquête (Samenvatting)

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Dit rapport toont cumulatieve resultaten van klantenquêtes die zijn ingediend naar aanleiding van sessies die in de geselecteerde periode zijn uitgevoerd door leden van de geselecteerde unit. Er wordt ook weergegeven of de afsluitende of de startende technicus de klantenquête heeft verstrekt.

Belangrijk: Dit rapporttype bevat GEEN gegevens voor Live Control sessies.
Belangrijk: Dit rapport is alleen beschikbaar als u in het Administration Center kiest voor Global Settings > Customer Survey Issuance > Enquête uitgegeven door > Closing technician.

Iedere regel komt overeen met een organisatorische unit.

Bron
De naam van ieder kanaal of iedere technicusgroep waarvoor een klantenquête geactiveerd is in het gedeelte Klantenquête van het tabblad Instellingen. De waarde technici wordt geretourneerd wanneer een algemene enquête is toegewezen aan alle technici binnen een organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Aantal enquêtes
Het totaal aantal ontvangen enquêtes. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
[Enquêtekolommen]
Deze kolommen tonen het totaal aantal antwoorden op de enquêtevragen die zijn gedefinieerd op het tabblad Instellingen in het gedeelte Klantenquête. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Enquête verstrekt door afsluitende technicus
Geeft weer welke technicus de klantenquête heeft verstrekt:
  • Ja – de afsluitende technicus heeft de enquête verstrekt
  • Nee – de startende technicus heeft de enquête verstrekt