HELP FILE


Rapport Verstrekking klantenquête (Alles weergeven)

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van beheerders van Rescue.

Dit rapport toont de resultaten van individuele klantenquêtes die zijn ingediend naar aanleiding van sessies die in de geselecteerde periode zijn uitgevoerd door leden van de geselecteerde unit. Er wordt ook weergegeven of de afsluitende of de startende technicus de klantenquête heeft verstrekt.

Belangrijk: Dit rapporttype bevat GEEN gegevens voor Live Control sessies.
Belangrijk: Dit rapport is alleen beschikbaar als u in het Administration Center kiest voor Global Settings > Customer Survey Issuance > Enquête uitgegeven door > Closing technician.

Iedere regel staat voor één ingediende enquête.

Bron
De naam van ieder kanaal of iedere technicusgroep waarvoor een klantenquête geactiveerd is in het gedeelte Klantenquête van het tabblad Instellingen. De waarde technici wordt geretourneerd wanneer een algemene enquête is toegewezen aan alle technici binnen een organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
Datum
De datum en de tijd waarop de technicus de sessie heeft beëindigd. Datatype: DateTime. Datalengte: ongespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De gemelde waarde wordt tijdens het genereren van de sessie ingevoerd door een klant of een technicus. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Naam van technicus
De naam van de technicus die is opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Technicus-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: ongespecificeerd.
E-mailadres van technicus
Het e-mailadres van de technicus. Voor goedgekeurde technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet-vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Enquête verstrekt door afsluitende technicus
Geeft weer welke technicus de klantenquête heeft verstrekt:
  • Ja – de afsluitende technicus heeft de enquête verstrekt
  • Nee – de startende technicus heeft de enquête verstrekt