HELP FILE

Posten naar URL

De functie Posten naar URL wordt in combinatie met CRM integratie-API's (met name requestPINCode) gebruikt om een volledige set integratietools voor CRM- of andere toepassingen te ondersteunen.

Beperking: Alleen beschikbaar voor de desktopversie en de webgebaseerde versie van de Technician Console.

Met behulp van Posten naar URL kunt u uw eigen serverscript hosten voor de door u gewenste afhandeling en verwerking van de Rescue-sessiegegevens. Voorbeelden van mogelijk gebruik zijn database-import en e-mailmeldingen.

Hoe het werkt

  • De Rescue Lens-technicus start een supportsessie.
  • Aan het begin en/of eind van een sessie worden de sessiegegevens via HTTP Post of XML overgedragen naar de opgegeven URL.
  • Uw script verwerkt de gegevens volgens de instructies in uw code.

Variabelen voor Posten naar URL

Dit zijn de variabelen die worden verzonden via de functie Posten naar URL.

[...] wordt vervangen door de werkelijke waarde. Bij deze methode wordt een XML-verzoek naar uw URL gestuurd. Dit verzoek kunt u afhandelen via een XML-parser.

Gegevens Rescue-sessie Beschrijving
[...] Rescue Sessie-ID
[...] Technicus-ID
[...] SSO-ID van technicus (ingesteld op het tabblad Organisatie in het Beheercentrum)
[...] Naam van technicus (ingesteld in het tabblad Organisatie)
[...] E-mailadres van de technicus (zoals ingesteld op het tabblad Organisatie)
[...] Beschrijving van technicus (ingesteld in het tabblad Organisatie)
[...] Geretourneerde waarde voor het Naamveld (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen van het Beheercentrum)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 1 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 2 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 3 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 4 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor Aangepast veld 5 (ingesteld in het tabblad Algemene instellingen)
[...] Geretourneerde waarde voor het Traceringsveld; meestal gebruikt voor het omzetten van Rescue-sessies naar een CRM-systeem
[...] Transcript van alle chatteksten sinds de laatste post
[...] Aantekeningen opgeslagen door de technicus
[...] De tijd in seconden tussen het begin van de wachtstatus en het starten van de sessie (Actieve status)
[...] De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief (UTC)
[...] De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Afgesloten of Time-Out (UTC)
[...] De werkelijke gebruikstijd van de Technician Console tijdens de sessie (tot de post) in seconden
[...] De precieze tijd van de laatste actie door de technicus in de Technician Console (UTC)
[...] De hoeveelheid gegevens die overgedragen zijn tijdens de sessie (tot de post) in bytes
[...] Het platform van het apparaat van de klant
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 1 van de technicusenquête (ingesteld in het tabblad Instellingen)
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 2 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 3 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 4 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 5 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 6 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 7 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 8 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 9 van de technicusenquête
[...] De geretourneerde waarde voor vraag 10 van de technicusenquête

Op basis van HTTP POST

Bij deze methode wordt de URL verzonden met de POST-variabelen aan het einde. Dit is hetzelfde als het verzenden van een HTML-formulier. De variabelen volgen dezelfde naamgevingsconventie als bij de XML-indeling.
https://example.com/script.aspx]?SessionID=[...]&TechID=[...]&TechSSOID=[...] &TechDescr=[...]&CField0=[...]&CField1=[...]&CField2=[...]&CField3=[...]&CField4=[...] &CField5=[...]&Tracking0=[...]&ChatLog=[...]&Notes=[...]&WaitingTime=[...] &PickupTime=[...]&ClosingTime=[...]&WorkTime=[...]&LastActionTime=[...]&Transmitted=[...] &TSurvey0=[...]&TSurvey1=[...]&TSurvey2=[...]&TSurvey3=[...]&TSurvey4=[...]&TSurvey5=[...] &TSurvey6=[...]&TSurvey7=[...]&TSurvey8=[...]&TSurvey9=[...]
Opmerking: De HTTP POST-optie werkt met werkelijke POST-gegevens. De GET-methode zal niet goed werken.