HELP FILE

Taalinstellingen aan de zijde van de klant

De Rescue Lens-app detecteert automatisch de taalinstelling van de smartphone en neemt deze taal over. Als de app niet beschikbaar is in de taal van de klant, wordt de Engelse versie gebruikt.