HELP FILE

Toegang beperken gebaseerd op een IP-adres

Gebruik de functie IP-beperking om toegang te verlenen of te weigeren tot Rescue naar gelang de opgegeven IP-adresbereiken.

Toegang verlenen/weigeren tot alle componenten

Standaard hebben gebruikers van Rescue toegang tot alle Rescue-onderdelen vanaf elk IP-adres. U kunt toegang verlenen of weigeren tot alle Rescue-onderdelen, inclusief het Rescue Beheercentrum en de Technician Console, naar gelang de opgegeven IP-adresbereiken.

 1. Selecteer het tabblad Algemene instellingen.
 2. In IP-beperkingen (Global) vult u de velden Nieuwe uitzondering toevoegen aan, om toegang tot alle componenten van Rescue te verlenen vanaf alle IP-adressen, behalve de opgegeven adressen.


 3. Om toegang tot alle componenten van Rescue vanaf alle IP-adressen te weigeren, behalve de opgegeven adressen, selecteert u Geweigerde toegang en voert u het overeenkomstige Netwerk-ID in.


  Gebruikers van het Rescue-account zullen alleen toegang kunnen krijgen tot componenten van Rescue vanaf het adres dat ingesteld is als een uitzondering.

Toegang verlenen/weigeren tot Technician Console

Standaard hebben technici toegang tot de Technician Console vanaf elk IP-adres. U kunt toegang verlenen of weigeren tot de Technician Console naar gelang de opgegeven IP-adresbereiken.

Deze instellingen hebben geen invloed op extern samenwerkende technici.

 1. Selecteer in de organisatiestructuur de technicusgroep waarmee u wilt werken.
 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
 3. In IP-beperkingen (Technician Console), vult u de velden Nieuwe uitzondering toevoegen in, om toegang tot de Technician Console te verlenen vanaf alle IP-adressen, behalve de opgegeven adressen.


  Let op: Als een technicus geen toegang heeft tot de Technician Console, controleer dan onder Algemene instellingen > IP-beperkingen (Global) of ook toegang is verleend tot alle componenten van Rescue.
 4. Om toegang tot de Technician Console vanaf alle IP-adressen te weigeren, behalve zij die opgegeven zijn, selecteert u Geweigerde toegang en voert u het overeenkomstige Netwerk-ID in.


  Gebruikers in de technicusgroep zullen alleen toegang kunnen krijgen tot de Technician Console vanuit het adres dat ingesteld is als een uitzondering.
  Let op: Als een technicus geen toegang heeft tot de Technician Console, controleer dan onder Algemene instellingen > IP-beperkingen (Global) of toegang is verleend tot alle componenten van Rescue.
 5. Sla de wijzigingen op.