HELP FILE


Werken met Systeeminformatie

Dit artikel is opgesteld ter ondersteuning van technici van Rescue.

Op het tabblad Systeeminfo kunt u verschillende onderdelen van het apparaat van de klant onderzoeken, maar geen wijzigingen aanbrengen.