HELP FILE


Werken met Systeeminformatie

    Dit artikel is een leidraad voor Technici van rescue.

    Op het tabblad Systeeminfo kunt u verschillende onderdelen van het apparaat van de klant onderzoeken, maar geen wijzigingen aanbrengen.