HELP FILE


Waarom is de taal in de Rescue Customer Applet onjuist?

De Rescue Applet gebruikt de taal die uw klant heeft ingesteld als de primaire taal in Windows. Als zij een editie met meerdere talen gebruiken, gebruikt de applet de taal die zij als primaire taal hebben ingesteld.