HELP FILE


Waar kan ik Rescue Script voorbeelden vinden?

De scripts van de Technician Console kunnen worden geschreven en geïmplementeerd met iedere taal die het besturingssysteem kan uitvoeren. Een script kan bijvoorbeeld worden geschreven in een batchbestand met gebruik van Visual Basic, of het kan een softwarepakket zijn.

Raadpleeg de koppeling hieronder voor scriptvoorbeelden.

Deze zijn uitsluitend bedoeld als voorbeelden en dus niet om te gebruiken in een productieomgeving. GoTo biedt geen garantie op hun bruikbaarheid in een niet-testomgeving.

Verwante koppelingen: